Werken met Onderbouwd
 

In de kleutergroepen werken wij met de methodiek: Onderbouwd.
Deze methodiek gaat uit van de visie "opbrengstgericht spelen en werken" met kleuters.

Bij deze methodiek horen 2 leertorens: Villa Letterpret en de Rekenflat. Deze vrolijke torens zijn de woonplekken van de handpoppen van de methodiek. Met de handpoppen worden nieuwe taal- en rekendoelen spelenderwijs aangeboden. Elk onderdeel heeft een eigen handpop, zodat kinderen weten waar ze aan gaan werken. We behandelen één taal of rekendoel per week en daarbij hoort ook een werkje. Deze werkjes worden uitgevoerd met het ontwikkelingsmateriaal op school en ze worden spelenderwijs aangeboden. Om het werkje voor de kinderen herkenbaar te maken, hangt er een kaartje met de afbeelding van de handpop op het werkjesbord.

       

De rekenflat:                                                              Villa Letterpret:
Sjoerd de Cijferwoerd (tellen)                                      Arie de Letterkanarie (letters)
Hennie de Hen (optellen en splitsen)                          Aapjes Hak en Plak (klanken)
Mien de Meetmuis (meten)                                          Mollie Mol (lettergrepen)
Fred de Bever (ruimtelijke oriëntatie)                          Wim de Spin (woordenschat)
                                                                                     Spider Walter (Engels)
 

Het aanbieden van een doel bestaat uit 3 stappen:
Dit heet het  ‘drieslag leersysteem’:

Leerstap 1: Aanbieden van het doel in de grote kring met de handpop en diverse (coöperatieve) werkvormen
Leerstap 2: Verwerken van het doel binnen de werkles met ontwikkelingsmateriaal en spellen
Leerstap 3: Controleren of het doel is behaald

Wij registreren de ontwikkeling van de leerlingen in een online registratiesysteem. Daarbij kijken wij naar het niveau van het kind en bieden we vervolgactiviteiten op niveau aan. Wanneer een leerling een bepaald doel nog niet behaald heeft, is het kind volgens onze visie er nog niet aan toe. Het doel wordt dan verderop in het schooljaar nogmaals aangeboden.
Voor leerlingen die de doelen zeer goed beheersen, is er ook een verrijkingslijn. Deze activiteiten sluiten aan bij het klassikale doel, maar de verwerkingsactiviteit is van een moeilijker niveau.Wij zijn enthousiast over deze methodiek, die nauw aansluit bij onze visie van spelenderwijs leren en ontwikkelen.
Mocht u vragen hebben over deze methodiek, dan kunt u bij de groepsleerkrachten terecht.