Obs Stedeke heeft van het Ministerie van OCW de kans gekregen deel te nemen aan het experiment...