Ouderraad obs Stedeke


Welkom op de pagina van de OR. Hier kunt u lezen wie de OR is en dat de OR doet voor de (toekomstige) school van uw kind(eren).

De OR bestaat uit een door ouders gekozen groep van 9 ouders, te weten:
Karin Jorritsma (1e voorzitter); Irma Klarenbeek (2e voorzitter); Sonja Vos (1e penningmeester); Nicole van der Kolk (2e penningmeester); Wendy Holstege (1e secretaris); Karin Meutstege (2e secretaris); Wendy Boonk; 
Tanja Munnik; Marieke van der Meer.

Tevens heeft de OR vier adviserende leden, te weten: Jasper Kok (directeur), Rianne Kuiters (groepsleerkracht), Laura de Vree (groepsleerkracht) en Mirthe de Lat (groepsleerkracht).
Leden van de OR hebben zitting voor minimaal 3 jaar en maximaal 6 jaar.

De OR helpt bij het organiseren van vieringen en evenementen zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, afscheid groep 8, contactavond, sportdag, open dag, toneelmiddag, thema-avonden. De kosten voor deze activiteiten worden afgeschreven van de jaarlijkse ouderbijdrage. Tevens wordt van de jaarlijkse ouderbijdrage lesmateriaal gekocht.

Verder heeft de OR tot taak de ontwikkeling van de school te stimuleren en ondersteunen en hierbij het belang van ouders te behartigen bij de medezeggenschapsraad, de schoolleiding en zo nodig bij gemeente en/of burgemeester.

Houdt deze pagina goed in de gaten!! Van tijd tot tijd kan er een oproep aan ouders worden geplaatst om bijvoorbeeld te helpen met bepaalde activiteiten. Zeker voor ouders die incidenteel best de handen uit de mouwen willen steken, maar daar niet altijd even veel tijd voor hebben!

Mocht u meer tijd over hebben en graag het eea willen doen, dan kunt u zich uiteraard altijd vrijwillig bij één van ons melden. Voor vragen kunt u een mail sturen naar or@stedeke.nl. De ouderraad neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.