Obs Stedeke Diepenheim
Groep instroom - 1     Locatiedirecteur:      
       
Juf Rianne Broeke
ICT-er
rbroeke@stedeke.nl
 

 
  Meester Jasper Kok
info@stedeke.nl


 
 

 
           
 Groep 2:     Interne begeleiding (IB):    
       
Juf Marjan Brands
mbrands@stedeke.nl

 
Juf Adinda van Schaik
avanschaik@stedeke.nl

 
  Juf Hester Pasman
IB'er en schoolopleider
hpasman@stedeke.nl
 
 


 
           
 Groep 3:     Administratief medewerker:    
     
Juf Inge Bebseler
CultuurcoŲrdinator
ibebseler@stedeke.nl

 
Juf Annemarie Steenbergen
CoŲrdinator Engels

aoonk@stedeke.nl


  
Mw. Diky Ligtenberg
 
 


 
           
Groep 4:     Logopedie:    

 
     
Juf Bernardien Nijhof
LeescoŲrdinator
bnijhof@stedeke.nl
 
Juf Hanneke in Traa
hintraa@stedeke.nl

 
  Juf Petra Bekhuis (di)

 
 
 
           
Groep 5:     ConciŽrge:    
   
Juf Greetje Steffens
Vertrouwenspersoon

gsteffens@stedeke.nl
Juf Laura de Vree
ldevree@stedeke.nl
 
  Hr. Geuzef Maravge
 
   
 
 
       
Groep 6:          
        
Juf Laura de Vree
ldevree@stedeke.nl

 
Juf MariŽlle Otten
ICT-er
motten@stedeke.nl
 
Meester Jordy ter Hofte (LIO)
jterhofte@stedeke.nl
 
   
           
Groep 7/8:          
       
Meester Bas Relker
brelker@stedeke.nl
 
Juf Maaike Santman
IB-er
msantman@stedeke.nl
         
              


Vakleerkrachten:
Vakleerkracht gym: Vakleerkacht GVO:   Vakleerkracht HVO:         Vakleerkracht handvaardigheid:    
     
Meester Reinier Bos (di) Dhr. Henk Gosseling (woe) Juf Gerrie Meijer (woe)     Juf Mirthe de Lat (ma)
mdelat@stedeke.nl
   
 
Onderwijsassistenten
Dit jaar hebben wij extra ondersteuning in de vorm van de onderwijsassistenten:
Angela Jansen
-
   ondersteuning groep 7/8
+ zorgondersteuning  
 
MariŽlle van Drogen
-
klassenassistent gr.0/1

 
 
Stagiares
Dit jaar begeleiden wij ook enkele stagiaires:

 
         
Jordy ter Hofte
(LIO - 4e jaars pabo)
Thimon de Witt
(onderwijsassistent)
          
           
     
Elles Slaghuis
(1e jaars PABO)
Emma Stevens
(1e jaars PABO)
Sophie ten Brummelhuis
(1e jaars PABO)
Robin ten Hag
(1e jaars PABO)