Internationalisering

Lees hier over alle internationaliserings-activiteiten op OBS Stedeke.
Op obs Stedeke is het belangrijk dat leerlingen leren dat hun leeromgeving groter is dan hun klas. De leerlingen kunnen zich ontwikkelen in een rijke leeromgeving, binnen de gehele school, maar ook daarbuiten. Internationalisering speelt daarbij een belangrijke rol. Uiteindelijk moet het voor de kinderen gewoon worden om in contact te staan met kinderen in het buitenland, waardoor ze hun Engels optimaal praktisch kunnen toepassen.

Engelse les
De leerlingen op onze school krijgen Engelse les vanaf groep 1. Hier wordt spelenderwijs gestart met deze lessen en dit wordt in daarop volgende jaren verder uitgebouwd. In de lagere groepen wordt veelal aangesloten bij het op dat moment lopende thema. 

In het schooljaar 2018-2019 zijn we in de groepen 6, 7 en 8 gestart met een nieuwe manier van werken op het gebied van Engels. Alle groepen hebben een test gemaakt, om hun startniveau te bepalen. Op deze manier konden we de leerlingen verdelen over 3 verschillende niveaugroepen, zodat zij les krijgen die beter aansluiten bij hun niveau. Tijdens deze test werd hun luister- en leesvaardigheid getoetst d.m.v. de TOEFL Primary Test. 
De leerlingen zijn dus verdeeld over 3 zogenaamde Level Classes waarin zij 45 minuten per week Engelse les krijgen. Daarnaast werken zijn nog met 2 verschillende computerprogramma's, BrainPop Junior en RazPlus. 

BrainPop Junior
Met dit programma kunnen de leerlingen op allerlei verschillende vakgebieden met Engels aan de slag gaan. De leerkrachten hebben de mogelijkheid om bepaalde onderdelen voor de leerlingen klaar te zetten, zodat ze hiermee ook kunnen aansluiten bij een project of thema.

RazPlus
Op deze site hebben de leerlingen de mogelijkheid om Engelse boeken te lezen die aansluiten bij hun niveau. De leerkracht kan het gewenste niveau voor de leerling instellen en boeken klaarzetten die de leerling kan lezen. De tekst wordt hierbij voorgelezen, zodat de leerling weet hoe ze de woorden moeten uitspreken. Na het lezen van het boek, volgen er een aantal korte vragen over datgene dat gelezen is. 

Ontwikkelteam
Dit schooljaar zijn we gestart met het werken in ontwikkelteams. Zodoende is er ook een ontwikkelteam dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van het Engels onderwijs. Tijdens een aantal studiedagen komen de leden van het ontwikkelteam bij elkaar om de lopende zaken te bespreken en te kijken of er nog aanpassingen nodig zijn. Ook wordt de gang van zaken in de gaten gehouden en wordt er gekeken of er aan de gestelde doelen wordt gewerkt. 


Projectmatig werken & internationalisering:
Tijdens het projectmatig werken met de zaakvakken speelt internationalisering een belangrijke rol. Er worden Engelse woorden aangeleerd, gelinkt aan het project. Daarnaast wordt in elk project een internationaliseringscomponent opgenomen.  Dit heeft als doel de leerlingen bewust te maken van het feit dat zij onderdeel uitmaken van de wereld en dat er verschillen en overeenkomsten zijn in talen en culturen. Zo kan er gewerkt worden met een eTwinning-project of wordt een verschijnsel in diverse landen met elkaar vergeleken.

Prominent aanwezig in de school is de "Social map of the world". Op deze kaart worden door de leerkrachten gebeurtenissen in de wereld besproken en kunnen leerlingen aangeven welke gevoelens dat in hen losmaakt. Vervolgens start de leerkracht de discussie met als doel op zoek te gaan naar de nuance in het wereldnieuws.
Daarnaast is er een atelier Diepenheim en de wereld, waar kinderen zich kunnen verdiepen door creatieve opdrachten uit te voeren op het gebied van wereldoriëntatie.


Internationaliseringsreizen & e-Twinning-school:
Door deelname aan Europese projecten worden onze leerkrachten gestimuleerd op zoek te gaan naar inspiratie en innovatie door scholen in het buitenland te bezoeken en een Europees netwerk te onderhouden. Dit vergemakkelijkt het opzetten van projecten met de leerlingen in de klas. Deze projecten worden uitgevoerd middels het platform e-Twinning, waarbij leerkrachten samen kunnen werken aan internationale projecten. Sinds 2018 zijn wij officieel een e-Twinningschool. Juf Rianne Kuiters is e-Twinning-ambassadeur in de school.
In 2017 hebben we op school een eTwinningprijs gewonnen in de categorie 'projecten basisonderwijs' met het project 'The story of my life'. In dit internationale project hebben de kleuters een digitaal en papieren vriendenboekje gemaakt, dat werd uitgewisseld met leeftijdsgenootjes in Litouwen.
https://www.deepsnieuws.nl/obs-stedeke-wint-prijs-internationaal-project-kleuters/