Internationalisering

Lees hier over alle internationaliserings-activiteiten op OBS Stedeke.
Op obs Stedeke is het belangrijk dat leerlingen leren dat hun leeromgeving groter is dan hun klas. De leerlingen kunnen zich ontwikkelen in een rijke leeromgeving, binnen de gehele school, maar ook daarbuiten. Internationalisering speelt daarbij een belangrijke rol. Uiteindelijk moet het voor de kinderen gewoon worden om in contact te staan met kinderen in het buitenland, waardoor ze hun Engels optimaal praktisch kunnen toepassen.
 

Engels van groep 1 tot 8

Op alle scholen binnen OPO Hof van Twente worden er Engelse lessen gegeven van groep 1 t/m 8. Elke klas krijgt 1 keer per week les van een vakleerkracht Engels. Daarnaast wordt er bij ons op school vanaf groep 6 gewerkt met zogenaamde levelclasses. Op basis van de resultaten van d assessments worden de leerlingen ingedeeld in een voor hun passend level. Tijdens deze  lessen wordt er gewerkt met de methode Look (zie hieronder voor een uitgebreide omschrijving).
Waarmee wordt er gewerkt?
Op obs Stedeke gebruiken we verschillende adaptieve digitale leeromgevingen, softwarepakketten, en fysieke leermiddelen die aansluiten bij de resultaten van de assessments.  De digitale leermiddelen die we gebruiken zijn o.a. BrainPop en Raz Kids. 
In de digitale leeromgevingen stelt de leerkracht het niveau van de leerlingen in, op basis van de resultaten van de assessments. Ook is het mogelijk voor de leerkrachten om teksten en boeken klaar te zetten voor de leerlingen, die passen bij een actueel thema in de klas; uiteraard geordend op leesniveau.

De Engelse bibliotheek

Naast het anders vormgeven van het onderwijs in de Engelse taal is ook geïnvesteerd in het uitbreiden van de schoolbibliotheek op basis van de leesscores van de leerlingen. Alle boeken zijn op basis van hun Lexile-score (via de assessments) in de kasten geordend. Daardoor is er voor ieder kind een boek op het juiste niveau, wat het leesplezier verhoogt!

LOOK: The world is an amazing place!

 
 
Klik voor meer info.

Alle kinderen vanaf groep 4 werken tijdens de  Engelse les met een prachtige methode van National Geographic, Look. Kinderen kunnen de wereld van dichtbij bekijken met Look, een Engelstalige methode op zeven niveaus voor jonge leerlingen van National Geographic. Ze zullen iets echts zien met verbazingwekkende fotografie, authentieke verhalen en video, en inspirerende National Geographic Explorers.

Kinderen worden ondersteund om in het Engels verbanden te leggen tussen hun leven en de wereld waarin ze leven door middel van zeer interessante, wereldwijde onderwerpen die hen aanmoedigen om te leren en zich uit te drukken.

De korte, frisse lessen zijn bedoeld om leerlingen enthousiast te maken en van het lesgeven een plezier te maken. Look geeft jonge leerlingen de basiskennis van de taal, de evenwichtige taalvaardigheid en de ondersteuning die ze nodig hebben om het Engels in de 21e eeuw met succes te gebruiken.
De leerlingen op onze school krijgen Engelse les vanaf groep 1. Hier wordt spelenderwijs gestart met deze lessen en dit wordt in daarop volgende jaren verder uitgebouwd. In de lagere groepen wordt veelal aangesloten bij het op dat moment lopende thema. 

Ontwikkelteam
In het schooljaar 2020-2021 zijn we gestart met het werken in ontwikkelteams. Zodoende is er ook een ontwikkelteam dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van het Engels onderwijs. Tijdens een aantal studiedagen komen de leden van het ontwikkelteam bij elkaar om de lopende zaken te bespreken en te kijken of er nog aanpassingen nodig zijn. Ook wordt de gang van zaken in de gaten gehouden en wordt er gekeken of er aan de gestelde doelen wordt gewerkt. 
 

Projectmatig werken & internationalisering

Tijdens het projectmatig werken met de zaakvakken speelt internationalisering een belangrijke rol. Er worden Engelse woorden aangeleerd, gelinkt aan het project. Daarnaast wordt in elk project een internationaliseringscomponent opgenomen.  Dit heeft als doel de leerlingen bewust te maken van het feit dat zij onderdeel uitmaken van de wereld en dat er verschillen en overeenkomsten zijn in talen en culturen. Zo kan er gewerkt worden met een eTwinning-project of wordt een verschijnsel in diverse landen met elkaar vergeleken.

Prominent aanwezig in de school is de "Social map of the world". Op deze kaart worden door de leerkrachten gebeurtenissen in de wereld besproken en kunnen leerlingen aangeven welke gevoelens dat in hen losmaakt. Vervolgens start de leerkracht de discussie met als doel op zoek te gaan naar de nuance in het wereldnieuws.
Daarnaast is er een atelier Diepenheim en de wereld, waar kinderen zich kunnen verdiepen door creatieve opdrachten uit te voeren op het gebied van wereldoriëntatie.


Internationaliseringsreizen IBuildIt

Wat gaan we doen? 
Drie combinaties van een basisschool en een verwante middelbare school uit drie landen (Nederland, Denemarken, Finland) werken gedurende twee jaar samen om hun taalonderwijs te innoveren, waarbij de gegevens van de assessments van de TOEFL Young Students Series (ETS, Princeton) als uitgangspunt worden gebruikt.   
 
Tijdens 4 trainingsweken en verschillende online bijeenkomsten zullen leraren uit deze landen sector overschrijdend en coöperatief werken en proberen innovatieve manieren te creëren om de diversiteit in taalniveaus in hun respectieve klaslokalen aan te pakken, waarbij de nadruk ligt op het maximaliseren van de leerwinst voor de leerlingen.   
 
In het project zullen leerkrachten worden opgeleid om hun Engelse lessen te herdenken en te herontwerpen op basis van de resultaten van de TOEFL Young Students Series. Tijdens de trainingsweken zullen leerkrachten samenwerken met leerkrachten die dezelfde klas in een ander land onderwijzen in een Professionele Leergroep (PLG). Bovendien zullen er "job shadowing"-activiteiten worden georganiseerd en zullen de leraren worden aangemoedigd om hun ervaringen te delen, elkaar te observeren en van elkaar te leren en feedback te geven voor verbetering. Dit alles zal worden verzameld en gedocumenteerd in de intellectuele outputs.   
 
Inspirerende sprekers die deskundig zijn op hun gebied zullen worden uitgenodigd om deel te nemen aan de opleidingsweken en presentaties en workshops te verzorgen.   
 
Leerkrachten uit het basisonderwijs zullen ook samenwerken met leerkrachten uit het secundair onderwijs om een continu leertraject uit te stippelen (Continuous Learning Path meeting). Het doel is het onderwijs zo te herontwerpen dat de kloof tussen basis- en voortgezet onderwijs kleiner wordt en de overgang soepeler verloopt.   
 
Internationale samenwerking
Er zal tijdens het project intensief samengewerkt worden met Goal Testing BV, voor onderwijskundig advies en training wat betreft de assessments en de in te zetten onderwijskundige vernieuwingen. Docenten krijgen verschillende digitale leeromgevingen, software en materialen te zien die in de klas gebruikt kunnen worden.   
 
Ook wordt er samengewerkt met gemeentes, het SLO, ETS Global en ETS (Educational Testing Service) vanuit ETS een onderzoeksteam gekoppeld aan het project om in kaart te brengen wat het effect is van de ingezette vernieuwingen.   
 
De vorderingen zijn te volgen op de website van iBUILD IT: