Ieder kind heeft zijn eigen talent. Op obs Stedeke kan elk kind zijn talenten ontdekken in de ateliers.
De school is van mening dat elk kind talenten heeft. De school besteedt hier structureel aandacht aan door binnen de lessen gedifferentieerd te werken in tenminste drie niveaugroepen. Tevens wordt er gewerkt met een gepersonaliseerd deel binnen de weektaak. Dit onderdeel van de taak wordt door de leerling zelf ingevuld, aansluitend op de eigen belangstelling.

De leerkrachten zijn van mening dat de talenten van leerlingen nog meer gezien en verder ontwikkeld kunnen worden. Dit was aanleiding voor het team om binnen de school ateliers op te richten, waarbinnen alle leerlingen hun talenten autonoom kunnen ontplooien naast de reguliere lessen.

Het onderwijs binnen de ateliers is gepersonaliseerd en het uitgangspunt is om iedere leerling op zijn niveau te laten excelleren. De leerlingen hebben keuzevrijheid en geven naar eigen inzicht invulling aan het onderwijs. Het werken in de ateliers is opgenomen in de weektaak voor de leerlingen vanaf groep 4.
 
Binnen de school zijn de volgende ateliers aanwezig:
  • Kunst
  • Talen
  • Diepenheim & de wereld
  • Muziek
  • 3D-printen
  • Bewegen
  • Carrousels
  • Lezen
  • Techniek
  • Handvaardigheid

Het onderwijs in de ateliers heeft de volgende doelstellingen:
- Het inspelen op hetgeen een individuele leerling motiveert;
- Het vergroten van de verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces;
- Het ontdekken en ontwikkelen van talenten binnen de verschillende ateliers;
- Het laten excelleren van iedere leerling op zijn/haar niveau.