Wereldoriëntatie
Projectmatig werken
 
In maart 2016 zijn we gestart met een pilot projectmatig werken, wat betreft wereldoriëntatie.
 
Het onderdeel wereldoriëntatie bestaat uit de volgende vakken:
 • Aardrijkskunde
 • Geschiedenis
 • Biologie
 • Verkeer
 • Burgerschap en integratie
 
Deze vakken komen aan bod tijdens de wereldoriëntatie projecten.
 
De leerkrachten ontwerpen die projecten aan de hand van de actualiteit, de belangstelling van de kinderen en de kerndoelen.
In de groep is een "Wonderwall". Op deze plek kunnen kinderen post-its met vragen opplakken die bij hen leven. De leerkrachten kunnen deze input ook gebruiken voor het opzetten van een project.
Een project duurt 3 tot 6 weken en kent een vaste structuur.
 
De volgende stappen worden in een project gemaakt:
 • Startpunt (de introductie van het onderwerp)
 • Kennisoogst (wat weten de leerlingen al?)
 • Uitleg thema
 • Leeractiviteiten (inclusief lesdoelen)
 • Internationalisering
 • Afsluiting
 
De resultaten en ontwikkeling van een project worden bijgehouden op een prikbord in de gang. Zo kunnen leerlingen en ouders volgen waar een groep op dat moment mee bezig is.
 
Aan de hand van het thema worden er ook 10 Engelse themawoorden geleerd. Deze worden ingezet tijdens de lessen Engels. Deze woorden staan ook op het prikbord.