TTW Portalegre IMPACT project | vrijdag 17 november
 
Vorige week hebben juf Laura en juf Hanneke deelgenomen aan een trainingsweek voor leerkrachten in Portalegre, Portugal. Ook is meester Jasper naar Portugal afgereisd. Paul Stuit van Saxion en hij zijn de coördinatoren van dit Erasmus+ project. Erasmus+ is een Europese onderwijs subsidie. Alle kosten die verbonden zijn aan deelname aan dit project worden vergoed uit deze subsidie.

Tijdens de trainingsweek hebben de leerkrachten input ten aanzien van een tweetal thema’s (Multilingualism & Professionalism) gekregen. Een aantal sprekers heeft lezingen verzorgd. Daarnaast stond het leren van en met leerkrachten uit andere landen centraal. Gezamenlijk hebben zij plannen geschreven voor het verbeteren van het onderwijs en het ontwikkelen van internationaliseringsbeleid op school.
Een belangrijk onderdeel van de week is het opzetten van een project tussen de klassen van juf Hanneke en Laura en scholen uit het buitenland. Hierbij zullen de leerlingen van Obs Stedeke samenwerken met leerlingen uit het buitenland en hun Engels kunnen toepassen.

Het IMPACT-project is via Facebook te volgen.