Vestiging BEO Logopedie op Obs Stedeke  | dinsdag 10 januari

BEO logopedie vestigt zich als praktijk voor 1 dag per week binnen de muren van obs Stedeke. De reden hiervoor is dat het gemeentebestuur een streep heeft gezet door de ondersteuning van de schoollogopedisten op school. Maar obs Stedeke en BEO logopedie maken samen van de nood een deugd en zorgen er zo voor dat logopedie toch gemakkelijk voor iedereen bereikbaar blijft: met een vestiging van BEO logopedie binnen de school.
 
De screenings mogen van de gemeente gelukkig nog wel worden uitgevoerd. De op obs Stedeke bekende schoollogopediste Petra Bekhuis komt nu alleen nog op obs Stedeke om de 5-jarigen- en de dyslexiescreening uit te voeren. De extra logopedische ondersteuning aan leerkrachten en kinderen is door de bezuiniging echter weggevallen.
 
De school vond dat hier een oplossing voor moest worden gevonden. Als resultaat hiervan heeft obs Stedeke samen met de in Goor gevestigde logopediepraktijk BEO logopedie het plan opgevat om de praktijk in school te vestigen.
De logopedist die de werkzaamheden gaat uitvoeren op school is Anne-Marie Braunius, dit zal in eerste instantie zijn op maandag.