Studiereis Oostenrijk

Van 8 t/m 12 mei 2017 zijn juf Adinda en juf Mariëlle op studiereis geweest naar Graz in Oostenrijk. Hieronder een verslag van onze reis en de dingen die we daar gedaan hebben.

Schoolbezoek Praxisschule Graz
Op de eerste dag hebben we een bezoek gebracht aan de Praxisschule. Deze basisschool bevindt zich in de Pädagogische Academie van Graz, dus in de PABO zelf. De basisschool bestaat uit de 1e t/m de 4e Klasse (bij ons groep 3 t/m 6).
Deze school start om 7.45 en is uit om 15.55. De kinderen nemen hun ontbijt mee naar school, dit wordt gezamenlijk in de klas opgegeten. Eén dag in de week wordt het ontbij verzorgd door de leerkracht.
Wat ons erg opviel, was dat alle leerlingen bij binnenkomst gelijk bij de leerkracht kwamen om haar te begroeten en een hand te geven. Daarna gingen ze pas naar hun plekje in de klas.
We begonnen onze dag in de 2e Klasse. De dag startte met een muziekles. In deze klas wordt er met behulp van muziek gewerkt aan de woordenschat van de leerlingen. Hiervoor hebben ze een methode waarin allerlei leuke liedjes staan. Hiervan hebben we er een aantal gehoord en dit was erg leuk. De leerkracht vertelde nog dat zij met haar groep had meegedaan aan het Landes Jugend Singen, een zangwedstrijd voor basisschoolklassen. Ze hebben het daar erg goed gedaan, want ze staan zelfs in de landelijke finale van dit evenement!

Op deze school werken ze met klassenoverstijgende ateliers. De kinderen werken hier 4 weken aan, 2 middagen per week. Ze hebben hiervoor een soort roulatiesysteem, zodat iedere leerlinge ieder atelier kan doen. Jammergenoeg hebben we het werken in de ateliers niet kunnen zien, omdat dat op dat moment niet gegeven werd. 

   

      

Volkschule Frohnleiten
Ons tweede schoolbezoek was aan de Volksschule in Frohnleiten. Dit is een klein stadje, ongeveer een half uurtje van Graz. Het was een behoorlijk nieuw gebouw en het zag er mooi verzorgd uit.

Op deze school gingen we een erg bijzondere klas bezoeken. In deze klas zitten namelijk de 1e t/m de 4e Klasse bij elkaar in 1 groep. Dit is ontstaan toen de beide scholen in Frohnleiten samen gingen. Op de kleinste school was dit al standaard, dus dat wilden ze graag zo laten. In eerste instantie was er bij de andere ouders weinig animo om hun kind in deze groep te laten plaatsnemen, maar toen bleek dat dit erg goed werkte, werd het ineens erg populair. Er wordt komend schooljaar met een 2e groep op deze manier gestart. Daarnaast zijn er ook "losse" klassen van iedere groep.

We hebben hier erg leuke dingen gezien! Er zijn standaard 2 leerkrachten in de groep. Er wordt weinig klassikale instructie gegeven. De leerlingen gaan veelal zelfstandig aan het werk. Ondertussen hebben de leerkrachten dan tijd om kinderen te helpen. Ze kunnen bij de leerkracht aan tafel komen wanneer ze een vraag hebben. Dit zorgt er echter wel voor dat er soms wel 3 of 4 kinderen staan te wachten bij de leerkracht. Ook neemt de leerkracht tijdens het zelfstandig werken de tijd om met ieder kind individueel hun huiswerk te bespreken en te kijken wat ze deze dag meekrijgen. Dat is wel erg positief, zoveel individuele aandacht. Het huiswerk is ook afgestemd op het kind en voor iedereen verschillend.

Deze groep heeft 2 lokalen tot zijn beschikking, een leslokaal en een wat kleiner lokaal waar een groepstafel staat en 2 computers. In dit kleinere lokaal hebben de leerlingen ook hun eigen winkel. Iedere 2 weken krijgen ze van de leerkracht €10,-(nepgeld). Dit kunnen ze in hun portemonnee doen of op hun spaarbankboekje zetten. Tijdens het zelfstandig werken gaat op bepaalde tijden de winkel open en dan kunnen de leerlingen ervoor kiezen om iets te kopen. Dit varieert van een spelletje dat ze kunnen gaan spelen, tot een boek of een speeltje. Dit wordt allemaal door de leerlingen zelf verzorgd. Er staat zelfs een echte kassa waarmee ze bonnetjes uit kunnen draaien.

In plaats van op maandag met z'n allen in een kring te gaan zitten om te vertellen over het weekend, gaan de leerkrachten bij mooi weer ook regelmatig met de klas wandelen. Tijdens deze wandeling kunnen de kinderen aan elkaar en aan de leerkrachten vertellen over hun weekend.

Het onderwijs in deze groep gaat erg uit van de interesses en talenten van de leerlingen. De leerlingen kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om een project op te starten. Dit werken zij dan helemaal uit. Hun klasgenoten kunnen hier dan op intekenen en vervolgens geeft de leerling les aan zijn klasgenoten over het project dat hij heeft uitgewerkt. Ze reflecteren hier zelf op, samen met hun klasgenoten.

Al met al een erg leuke ervaring en veel leuke dingen gezien op deze school!

      

Bertha von Suttner
De laatste school die we bezocht hebben was Volksschule Bertha von Suttner. Deze school staat in achterstandswijk waar erg veel immigranten en vluchtelingen wonen. 85-90% van de leerlingen op deze school heeft een immigratie-achtergrond. Dit is ook gelijk één van de grootste problemen van deze school: de meeste leerlingen beheersen de taal erg slecht en hun ouders ook. Wanneer een leerkracht een oudergesprek wil voeren met de ouders, moet er vaak een tolk worden geregeld. Dit kan via de gemeente, maar moet wel 2 weken voor het gesprek worden aangevraagd.

Er zijn op deze school veel kinderen uit oorlogsgebieden die traumatische dingen hebben meegemaakt. Hiervoor zouden ze eigenlijk psychische hulp moeten krijgen, maar omdat de ouders dit niet kunnen betalen, gebeurt dit niet. Ook de lesdagen verschillen per leerling. Er zijn 2 groepen, de A groep en de B groep. De leerlingen uit de A groep moeten nadat de school is afgelopen op school blijven om aan hun huiswerk te werken. Ook worden er andere activiteiten ondernomen. Eigenlijk is het een soort BSO, waar ouders ook voor moeten betalen. De leerlingen uit de B groep hebben dit ook heel erg nodig, maar hun ouders kunnen dit niet betalen. Deze leerlingen worden dus naar huis gestuurd en moeten er zelf voor zorgen dat zij hun zaakjes voor elkaar hebben. Een bizarre situatie eigenlijk, want ook zij hebben de extra ondersteuning keihard nodig. De overheid heeft hier niets voor geregeld.

De school heeft erg veel achterstallig onderhoud. Sinds dit schooljaar is er een nieuwe directrice en zij gaat de school grondig laten renoveren. Waarschijnlijk betekent dit wel dat de leerkrachten hier zelf ook hun steentje aan moeten bijdragen, maar dat hebben de meesten er graag voor over!

De leerlingen waren erg open, vooral toen we op het plein liepen en er een aantal groepen buiten was. Ze waren vooral erg nieuwsgierig naar ons. Een aantal van hen sprak behoorlijk goed Engels, dus daar konden we ook een kort gesprekje mee voeren.

We waren erg onder de indruk van deze school, vooral ook door de problematiek die de meeste leerlingen kennen.

   

   
   

Presentatie
Na dit bezoek hebben we op de universiteit nog een presentatie gegeven over onze school aan studenten van de Pädagogische Academie van Graz. Hierbij hebben we onze schoolfilm laten zien en wat meer verteld over Diepenheim en het onderwijs op onze school. Ook hebben we stilgestaan bij de ouderparticipatie op onze school. 

De studenten waren erg enthousiast en stelden veel vragen over onze school. 

Het was een zeer geslaagde week in Graz, we hebben volop genoten van alles!