Internationaliseringsreis Engeland!

Afgelopen januari zijn Hanneke en Laura op internationaliseringsreis geweest naar Engeland. We hebben hier de plaats Derby bezocht. We hadden als doel om te bekijken hoe leerkrachten in Engeland hun eigen lessen ontwerpen. In Nederland hebben wij voor eigenlijk alle vakken methodes, in Engeland ontwerpen leerkrachten hun eigen lessen.
Sinds maart 2016 werken wij op obs Stedeke zonder methodes bij de zaakvakken. In Engeland wilden wij bekijken hoe wij het ontwerpen van eigen lessen verder kunnen ontwikkelen. Daarnaast hebben wij presentaties gegeven aan studenten van de lerarenopleiding.

Tijdens onze reis zijn we op de universiteit van Derby geweest. Hier hebben wij drie keer een presentatie verzorgd aan studenten van de lerarenopleiding. In onze presentatie hebben wij verteld over het Nederlandse onderwijssysteem en het onderwijs op Obs Stedeke. Twee van de drie presentaties brachten veel teweeg bij de studenten. De studenten waren verbaasd hoe wij omgaan met differentiatie binnen de klas. In Engeland vindt er amper differentiatie plaats. Doordat leerkrachten geen methodes hebben, maar hun eigen lessen ontwerpen, hebben zij geen tijd om te differentiŽren zoals wij dat doen. Het kan zijn dat een leerling die goed is in rekenen met een andere klas meedoet. Dit wordt echter aan het begin van het schooljaar besloten, leerlingen hebben tijdens het schooljaar geen kans om hierin te wisselen. Dit staat recht tegenover onze werkwijze. Bij ons krijgen leerlingen wel de kans om te wisselen van niveaugroep.
Een aantal studenten was zo enthousiast over het Nederlandse onderwijssysteem en obs Stedeke, dat zij in april een week bij ons op stage zijn geweest.

  


Naast ons bezoek aan de universiteit van Derby hebben we drie basisscholen bezocht.
De eerste basisschool was een school midden in Derby. Op de school zitten veel leerlingen met een immigratieachtergrond. Het was mooi om te zien hoe bewust leerlingen zijn van het onderwijs dat ze krijgen, dit bleek uit een rondleiding die wij gekregen hebben door drie leerlingen. De leerlingen vertelden ons onder andere over een growth mindset, zij worden op school gestimuleerd dit te ontwikkelen. Een growth mindset houdt in dat je overtuigd bent dat je capaciteiten kunt ontwkkelen, je het maximale uit jezelf haalt, leert van feedback en dat je het maken van fouten ziet als een kans om van te leren. Het tegenovergestelde van een growth mindset is een fixed mindset. Dit houdt in dat je de overtuiging hebt dat je capaciteiten vastgesteld zijn. Als je ergens talent voor hebt, heb je daar succes in. Dingen waar je minder goed in bent probeer je te ontwijken, om geen fouten te maken en geen negatieve feedback te krijgen. Succes van anderen wordt door mensen met een fixed mindset als bedreigend ervaren.
Leerkrachten van deze school hebben ons laten zien hoe zij hun eigen lessen ontwikkelen. Vanuit de overheid staat vastgesteld welke doelen behaald moeten worden, het is aan leerkrachten zelf dit vorm te geven. Op deze school kiezen de leerkrachten een thema waaraan alle vakken gekoppeld worden. Omdat het een grote school is met veel dubbele klassen, kunnen de leerkrachten goed samenwerken. Leerkrachten krijgen een middag per week ter voorbereiding, onderwijsondersteunend personeel neemt in die tijd de klas over.
Een leerkracht heeft ons uitgenodigd om bij haar te komen eten, om de Engelse huissfeer te proeven. Tijdens het eten is het idee ontstaan om een project met groep 4 en 5 op te starten. Inmiddels hebben de leerlingen van deze leerkracht en de leerlingen van groep 4 en 5 van obs Stedeke al brieven naar elkaar geschreven. Het is een erg leuk project.

 


De tweede basisschool lag buiten Derby. Op deze school zitten ongeveer 800 leerlingen. De leerkracht geeft elke les duidelijk aan wat het doel van de les is en wat succescriteria zijn. Zij noemen dit de WALT (We Are Learning To) en WILF (What I'm Looking For). We zagen dat leerlingen hierdoor gericht aan het werk zijn, ze weten namelijk precies wat er van hen wordt verwacht.
Ook op deze school wordt gewerkt met thema's. Leerkrachten ontwerpen hun eigen lessen en combineren de vakken zoveel mogelijk met elkaar. Een groep was bijvoorbeeld bezig met een project over Londen. Ze moesten Londen opnieuw bouwen. Hierbij werd er gewerkt vanuit verschillende vakken: rekenen (meten en geld), taal (bestemmingsplan schrijven), geschiedenis (hoe is Londen ontstaan?) en ook aardrijkskunde (hoe kan Londen opnieuw ingericht worden?).

 


De derde school lag ook buiten Derby. Het was een school met 80 leerlingen. Er was op deze school sprake van combinatieklassen, zoals wij deze ook in Nederland kennen. Wat opviel bij deze school is dat er door gebrek aan structuur minder orde en rust leek te heersen in de school. Verder wordt ook op deze school gewerkt met thema's, waarin vakken met elkaar worden gecombineerd.Wat ons op is gevallen op elke school, is dat elke klas naast de leerkracht een onderwijsassistent heeft. Dit komt doordat leerlingen niet snel naar het speciaal onderwijs verwezen worden.

Het was een leerzame en inspirerende week!