Van 3 tot 7 april zijn juf Hester, juf Bernardien, juf Greetje, juf Rianne en juf Mirthe op studiereis naar Finland geweest. Deze reis hebben wij samen met 3 leerkrachten van OBS de Zwaluw gemaakt. Finland heeft het beste onderwijs van Europa, met relatief gezien de minste onderwijstijd en daarom wilden wij graag een bezoek aan dit land brengen. In het Finse onderwijs worden leerlingen met speciale onderwijsbehoeften opgenomen in reguliere klassen. Deze leerlingen worden, naast de leerkrachtm ook begeleid door een onderwijsassistent.

Op dinsdag 4 april hebben wij een bezoek gebracht aan een basisschool en de universiteit van Savonlinna. Op deze basisschool hebben wij gekeken naar het onderwijs met ICT-middelen, zoals programmeren, virtual reality en het werken met iPads. We hebben hier de bevestiging gekregen dat wij met ons ICT-onderwijs al goed op weg zijn, maar we hebben ook interessante nieuwe materialen en activiteiten gezien. Naast de nieuwe ICT-inzichten hebben wij ook gekeken naar het onderwijs en de opleiding van studenten. In deze teacher-trainingschool waren veel studenten aanwezig. In een klas van ong. 20 leerlingen liepen al gauw 4 studenten rond, samen met de vaste leerkracht. Deze studenten coachen elkaar bij het geven van de lessen en verdelen de ondersteuning aan de kinderen.
Op de universiteit van Savonlinna hebben wij uitleg gekregen over het Finse educatiesysteem voor leerkrachten. In tegenstelling tot Nederland duurt de opleiding daar 5 jaar en wordt ongeveer 11% van de aangemelde studenten daadwerkelijk toegelaten. Daarnaast is er in de opleiding veel aandacht voor pedagogiek en didactische principes en lopen de studenten pas later in hun opleiding hun stages.

Op woensdag 5 april hebben we een school in Lappeenranta bezocht. Deze school heeft klassen van 1st grade (groep 3) tot en met 6th grade (groep 8). Daarnaast hebben zij ook een pre-school, voor kinderen vanaf 6 jaar. In Finland zijn kinderen vanaf 6 jaar verplicht om naar school te gaan. Voordat zij naar de 1st grade gaan, volgen zij eerst een jaar pre-school.
Op deze school hebben we een aantal lessen bekeken en veel gesproken met de leerkrachten. Uit deze gesprekken blijkt dat er veel vertrouwen is in de leerling en dat zij zelf medeverantwoordelijk zijn voor het leren. Dit uit zich in gesprekken met leerlingen waarin de voortgang wordt besproken en het geven van individuele begeleiding bij diverse vakken. De kinderen worden tot aan de 6th grade bijna niet getoetst, maar hun ontwikkeling wordt door de leerkracht geobserveerd en met hen besproken. Op deze school hebben wij ook een presentatie gegeven over het onderwijs bij ons op school. De leerlingen en leerkrachten waren erg enthousiast over de zelfstandigheid van onze leerlingen en vonden het werken in ateliers mooi om te zien.

Op donderdag 6 april hebben we nog twee scholen bezocht. Deze scholen waren wat groter dan de andere school. In deze scholen waren kindergarten, pre-school en de 1st tot en met 9th grade opgenomen. De 7th, 8th & 9th grade zijn te vergelijken met de brugklassen van het voortgezet onderwijs. Op deze scholen hebben we de zorgstructuur voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften kunnen observeren. Er wordt gebruik gemaakt van special-needs klassen, waarin hooguit 10 leerlingen zitten. Deze leerlingen krijgen extra begeleiding van onderwijsassistenten en de groepsleerkracht, welke een speciale special-needs opleiding heeft gevolgd. Deze klas zit ook regelmatig samen met een gewone klas, zodat de sociale contacten goed worden onderhouden. Voor leerlingen met extra speciale behoeften, zijn er ook aparte special-needsklassen die niet groter zijn dan 6 leerlingen.

We gaan de komende periode gebruiken om ervaringen en ideeŽn die we hebben opgedaan uit te wisselen met collegaís en daar waar mogelijk te gebruiken en op te nemen in ons onderwijs. Ook zijn er contacten gelegd om eventuele uitwisselingsprojecten in de onderbouw en op gebied van ICT (programmeren) te starten.