Meerbegaafdheid

Leerlingen die meer kunnen dan andere leerlingen moeten op onze school uitgedaagd worden. Daarbij is het belangrijk dat ook zij de grenzen van hun kunnen ervaren, leren omgaan met moeilijkheden en tegenslag en hun hersenen leren kraken.
Het is geen vrijblijvend verhaal. Het is belangrijk dat er in goed overleg met ouders en leerling duidelijke afspraken worden gemaakt met de leerling.
Zo kan het zijn dat ook deze leerling huiswerk heeft of aan het eind van de dag zijn werk niet af heeft.
 
Dit kan volgens ons het beste door middel van versnellen binnen een lesweek:
Leerlingen die bijvoorbeeld een I+ scoren mogen, binnen de klas, bijvoorbeeld hun rekentaken 4 dagen terugbrengen naar 2 (compacten).
De overige tijd houden zij over voor plusmomenten (verdiepen, verrijken, vernieuwen), of om aan andere vakken te werken die moeizamer gaan. Deze momenten vinden in principe binnen de groep plaats, zodat de leerling een voor hem waardevol instructiemoment niet hoeft te missen. Het is belangrijk dat er met de leerling wordt afgesproken dat we van hem verwachten dat hij op het moment dat er iets verteld wordt wat voor hem interessant is, hij even oplet.
 
De leerkracht observeert of de leerling betrokkenheid toont of soms een instructie beter wel kan volgen. Ook kunnen leerlingen plusactiviteiten plannen in de taakuren die op de weekplanning / weektaak staan.
We geven leerlingen de verantwoordelijkheid tot zelfstandig plannen en houden
tegelijkertijd in de gaten hoe de resultaten zijn.
 
Ook kunnen leerlingen vooraf worden getoetst (bijv. bij taal of begrijpend lezen)om vast te stellen of zij die stof reeds beheersen. Beheersen ze de stof, kunnen zij de tijd beter besteden aan extra uitdaging of verbetering van andere aspecten.
In overleg met de leerling wordt dan een programma opgesteld voor het komende hoofdstuk. Aan het eind van het hoofdstuk maken deze leerlingen de toets niet opnieuw, maar de plustoets.

Soms is het aan te raden om door te toetsen om te kijken op welk niveau de leerlingen zitten.
Wanneer kinderen versnellen of verrijken, moet dit wordt dit opgenomen in de groepsplannen voor het desbetreffende vak.
 
IJkpunten voor leerlingen die mogen versnellen in een week zijn de Cito LOVS toetsen in combinatie met de methodisch gebonden toetsen voor rekenen en taal.
 
Dat vraagt wel een basisuitrusting voor de school van materialen en “knowhow”. Hierin is de afgelopen jaren flink geïnvesteerd.                         
 
Te denken valt o.a. aan:
- Techniekmaterialen
- ICT vaardigheden zoals leren programmeren, kan in combinatie met lego of Ipads & 3D printer of pen.
- Werken met Ipads en apps.
- Braingames & carrousels met boekjes
- Topondernemers
- Talen leren
- Werken in een atelier (zie ateliers)
- Engels (Beep) en lezen

Ook is er in de ortotheek een aantal boeken te vinden met handreikingen voor meer- en hoogbegaafdheid.