Ateliers
De visie van de school is: “Obs Stedeke, een school uit de kunst”.
Leerlingen zijn uniek: ze hebben eigen talenten, vormen een inspiratiebron en zijn in staat om bij te dragen aan het eigen leerproces (Schoolplan 2016-2020).

De uitgangspunten voor het leer- en leefklimaat zijn dan ook de verschillen tussen kinderen, in niveaus en talenten. Het team van de school vindt het lesgeven op verschillende niveaus een voorwaarde voor goed onderwijs. De lessen worden zoveel mogelijk toegesneden op de individuele leerling.


Het team tracht alle leerlingen optimaal te begeleiden door het aanbieden van een rijke leeromgeving, waar ruimte is voor talentontwikkeling en eigen creativiteit. De school wil de kinderen de kans geven hun eigen talenten te ontplooien (Schoolplan 2016-2020).

De school is van mening dat elk kind talenten heeft. De school besteedt hier structureel aandacht aan door binnen de lessen gedifferentieerd te werken in tenminste drie niveaugroepen. Tevens wordt er gewerkt met een gepersonaliseerd deel binnen de weektaak. Dit onderdeel van de taak wordt door de leerling zelf ingevuld, aansluitend op de eigen belangstelling.


De school vond dat de talenten van leerlingen nog meer gezien en verder ontwikkeld konden worden. Dit was aanleiding voor het team om binnen de school ateliers op te richten, waarbinnen alle leerlingen hun talenten autonoom kunnen ontplooien naast de reguliere lessen.

Het onderwijs binnen de ateliers is gepersonaliseerd en het uitgangspunt is om iedere leerling op zijn niveau te laten excelleren. De leerlingen hebben keuzevrijheid en geven naar eigen inzicht invulling aan het onderwijs. Het werken in de ateliers is opgenomen in de weektaak voor de leerlingen uit de bovenbouw.
 
Binnen de school zijn de volgende ateliers aanwezig:
 • Muziek,
 • Kunst,
 • Talen,
 • Diepenheim & de wereld,
 • Programmuur,
 • 3D-printen,
 • Bewegen,
 • Carrousels,
 • Lezen,
 • Techniek,
 • Handvaardigheid.

Het onderwijs in de ateliers heeft de volgende doelstellingen:
- Het inspelen op hetgeen een individuele leerling motiveert;
- Het vergroten van de verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces;
- Het ontdekken en ontwikkelen van talenten binnen de verschillende ateliers;
- Het laten excelleren van iedere leerling op zijn/haar niveau.