VoiceS Olomouc (TsjechiŽ) | maandag 5 oktober 2015

Van donderdag 24 september t/m zondag 27 september hebben meester Bas en meester Jasper een conferentie vanuit het VoiceS netwerk bezocht. Er waren ongeveer 100 deelnemers uit 11 verschillende landen uit Europa. Nieuw was de aanwezigheid van een leerkracht en een docente van de Pabo in Kopenhagen.
Donderdag was de opening en de eerste kennismaking, gevolgd door de eerste lezing. Deze was van dr. Ruby Oates, met als thema: "Championing chlildren in Europe and beyond: European teachers moving forward together", daarna hebben we geluisterd naar het prachtige koor van de universiteit in Olomouc.
De volgende dag begon met een lezing, van dr. Kateriana Vitaskova. Deze lezing ging over de leerlingenzorg.
Daarna waren er presentaties van de verschillende onderzoeksvelden van het netwerk. Meester Bas en meester Jasper hebben allebei de presentaties "New teacher education" en "European Language Portfolio" bezocht. Daarna heerlijk gedineerd en genetwerkt. Het netwerken heeft geleid tot goede contacten met Pabo's en leerkrachten uit Milaan, Goldau (Zwitserland) en Kopenhagen.
Meester Bas gaat met groep 8 ook een project starten, in samenwerking met scholen uit Denemarken, Spanje en Zwitserland. Dit project zal bestaan uit verschillende kleine activiteiten. Meer informatie volgt op de website.
De volgende dag, zaterdag, begon wederom met een lezing. Deze keer door Fiona Shelton, met als thema: "Teacher quality and effectiveness". Dit was een zeer inspirerende lezing, waarin benadrukt werd welke belangrijke rol een leerkracht kan spelen in de ontwikkeling van een kind.
Zondag was de afsluiting, meester Jasper en meester Bas hebben die dag verder doorgebracht in Praag. Maandagochtend zijn ze terug gevlogen.
 


De opening van de conferentie. Rechts: Aan het werk
tijdens de workshop Language Portfolio.


De poster van Obs Stedeke over internationalisering

Bijeenkomst in het paleis van de aartsbisschop van Olomouc


Astronomische klok in Olomouc


De pestzuil in Olomouc

 

Joods Kerkhof in Praag en de Synagoge. Op de muren
zijn de namen van de 80.000 Joden uit Praag geschreven, vermoord in de Tweede Wereldoorlog.
Erg indrukwekkend.