Internationale week Denemarken | woensdag 2 maart

Vandaag hebben we ons bezoek aan Denemarken afgerond. We hebben gekeken hoe leerlingen met extra zorg worden begeleid in het Deense onderwijssysteem.
Het Deense systeem staat bekend om zijn goede zorgstructuur. Dit inclusief onderwijssysteem bestond vroeger uit speciale klassen waarin kinderen met extra zorg hun lessen volgden. Vanuit deze speciale klassen konden zij, waar mogelijk, aansluiten bij de reguliere lessen.
Denemarken is bezig dit systeem te veranderen in een systeem waarin de kinderen met speciale zorg worden opgevangen in reguliere klassen.
Op de twee basisscholen die we bezocht hebben we uitgebreid gesproken met leerkrachten en interne begeleiders. Het vergelijken en inzichtelijk krijgen van knelpunten en voordelen van het Deense inclusief onderwijs en ons zorgsysteem was erg interessant.

We gaan de komende periode gebruiken om ervaringen en ideeën die we hebben opgedaan uit te wisselen met collega’s en daar waar mogelijk te gebruiken.
Voor de onderbouw  zijn er  contacten gelegd om een uitwisselingsproject te starten.

Voor de studenten van de UCC (Universiteit College Copenhagen) hebben we een presentatie gegeven over Early English en dezelfde presentatie hebben we gegeven aan deelnemers van de internationale week van de UCC.
Deze deelnemers bestonden onder meer uit leraren van Pabo’s uit Duitsland, Oekraďne, Spanje en  Denemarken.
Zij waren zeer geďnteresseerd naar onze bevindingen met het geven van Engels aan jonge kinderen.