ICT op OBS Stedeke   
 
Op school is ICT (informatie & communicatie technologie) niet meer weg te denken. De leerkrachten gebruiken dagelijks het digibord bij het geven van de diverse instructies en ook de leerlingen maken verwerkingsopdrachten op de computer. Daarnaast beschikken we over een twaalftal iPads die worden ingezet voor herhaling, verdieping en verrijking van het onderwijs. Naast het werken met de computer en tablets, is er ook aandacht voor veilig computer- en internetgebruik en bieden we de mogelijkheid tot het leren programmeren.
 
Doorgaande leerlijn ICT
Binnen de school wordt een doorgaande leerlijn ICT ontwikkeld. Dit houdt in dat alle leerlingen vanaf groep 1 leren te werken met digitale leermiddelen. Zo leren de jonste kinderen hoe een muis van een computer werkt en hoe zij een programma kunnen kiezen. Vanaf groep 3 leren kinderen zelf in te loggen en zelfstandig achter de computer te werken. In de daaropvolgende groepen wordt er steeds meer gebruik gemaakt van de computer en leren zij informatie op te zoeken, bestanden aan te maken en te bewerken, presentaties te maken, etc. Het uiteindelijke programmeren is een keuzemogelijkheid in de taak van de leerlingen uit de bovenbouw. Naast deze leerlijn binnen de school wordt er ook door een externe instantie typeles aangeboden.

Er wordt niet alleen voor de leerlingen aandacht geschonken aan het gebruik van ICT-middelen. Ook leerkrachten leren nog door over het gebruik van ICT. Zo worden er jaarlijks enkele (herhalings)cursussen aangeboden door de bovenschoolse ICT-werkgroep. Daarnaast zijn de ICT'ers op school het aanspreekpunt voor leerkrachten bij vragen en problemen.


Digibord
Het digibord vormt een belangrijk element van de instructies binnen de groepen 3 t/m 8. In de groepen 1 en 2 beschikken de leerkrachten over een beamer.
Met het digibord worden instructies gegeven voor de diverse vakken, waarbij regelmatig gebruik wordt gemaakt van diverse tools. Naast het basisprogramma Activ Inspire, waarmee digitale lessen gecreŽerd kunnen worden, werken de leerkrachten met de software van de methodes en online tools.
Niet alleen de leerkrachten maken gebruik van het digibord, maar ook leerlingen. Bij het projectmatig werken kunnen zij er voor kiezen om een presentatie te maken en deze te tonen aan hun medeleerlingen in de klas.

 
Ipads

Wij hebben op school 12 iPads ter beschikking. Deze iPads worden ingezet tijdens de lessen en zelfstandig werkmomenten. Op de iPads zijn diverse apps geÔnstalleerd en onderverdeeld naar vak. De leerlingen kunnen kiezen voor remediŽrende en verdiepende activiteiten. Daarnaast worden de iPads ingezet als informatiebron bij het thematisch werken.

 
Programmuur
Met deze kastenwand opgebouwd uit grote tetrisblokken, wil de school de doorgaande lijn programmeren van groep 1 t/m 8 zichtbaar maken. Programmeren is vaak onzichtbaar, want je ziet alleen het eindproduct, de 'voorkant'.
De programmuur is een ruimte die zoveel mogelijk up to date wordt gehouden. Recentelijk is de Cubetto aangeschaft via Kickstarter.
 
    
 
Van onderbouw naar bovenbouw:
 • de Beebot
 • LegoWeDo 1.0 en 2.0
 • Ozobot
 • de Beebot blue
 • Codeybot
 • Lego Mindstorms met uitbreiding
 • Bendoobox, met Joey
Met de 12 iPads die op school aanwezig zijn wordt ook geprogrammeerd. Met de volgende apps leren de kinderen op een speelse manier programmeren:
 • Daisy the Dinosaur
 • de Bee-bot-app
 • Kodable
 • Cargo-Bot
 • Hopscotch
Naast deze materialen heeft school ook een 3D-printer, waarbij de kinderen via Tinkercad en Sketchup een eigen ontwerp kunnen maken en printen. De jongere kinderen gebruiken Doodle 3D. Tijdens het projectmatig werken bij wereldoriŽntatie kunnen de kinderen zelf tools inzetten om hun eigen leerdoel te behalen. Kinderen hebben een eigen weektaak, waarbij ze ook zelf mogen kiezen waar zij aan willen werken.

 
Thuis op de iPad oefenen.

Tijdens de jaarlijke OR/MR thema-avond van schooljaar 2014-2015, kwam de vraag of er een lijst beschikbaar was met apps die kinderen ook thuis kunnen installeren. Gezien de grote hoeveelheid apps die wij op onze school iPads hebben staan, is er een selectie gemaakt van een aantal bruikbare apps voor thuis. De ervaring leert dat gratis apps niet altijd even gebruiksvriendelijk zijn als de betaalde apps. In het overzicht hebben wij daarom een combinatie van gratis en betaalde apps geplaatst.

Klik hier voor het document.

Klik hier voor de presentatie van de thema-avond


 
 
Links naar programma's
De volgende programma's gebruiken wij op school en zijn te bekijken door op het logo te klikken.
 
Taalzee is een online webapplicatie voor het oefenen van verschillende taalvaardigheden.

Rekentuin is een online webapplicatie voor het oefenen van verschillende rekenvaardigheden.
 
 
Onze methode voor Engels.
 
 
Oefenen voor begrijpend lezen doen we met
Nieuwsbegrip XL