Gouden en zilveren griffel 2015

De Gouden Griffel, de prijs voor het beste oorspronkelijk Nederlandstalige kinderboek, gaat naar Bette Westera (Velp, 1958) voor haar poëziebundel Doodgewoon. Westera ontving de Griffel zojuist tijdens het Kinderboekenbal, de traditionele opening van de Kinderboekenweek, in het Nieuwe Luxor in Rotterdam.

‘Deze oogstrelend uitgevoerde bundel met onsterfelijk mooie gedichten over de dood is een bezit voor het leven’, aldus de jury. Met een spetterend programma met onder anderen Kinderen voor Kinderen, André Kuipers en Simon van der Geest werd de 61ste Kinderboekenweek geopend. De Kinderboekenweek 2015 duurt nog tot en met 18 oktober en heeft als motto Raar, maar waar!

‘Bette Westera heeft met Doodgewoon een schitterende, ongekend rijke bundel doodslyriek geschreven, waar verdriet, verwondering, opstandigheid, berusting en woede onder woorden worden gebracht’, volgens de jury onder leiding van Aad Meinderts. ‘Westera’s ontregelende humor zorgt ervoor dat de lezer op adem kan komen, wat welkom is,
want veel gedichten grijpen je naar de strot.

GP15_Doodgewoon_200

Bette Westera ontving afgelopen voorjaar, samen met illustratrice Sylvia Weve, al de Woutertje Pieterse Prijs voor Doodgewoon. Het is voor het eerst in 20 jaar dat de Gouden Griffel binnen de categorie poëzie wordt uitgereikt, Ted van Lieshout ontving goud in 1995 voor zijn bundel Begin een torentje van niks.

Stichting CPNB kent ieder jaar in het kader van de Kinderboekenweek bekroningen toe aan de beste kinderboeken van het afgelopen jaar. Zilveren Griffels (voor kinderboeken tot 12 jaar) worden in vijf categorieën toegekend aan de best geschreven kinderboeken van het jaar. Uit deze Zilveren Griffels zal de Gouden Griffel worden gekozen, die op het Kinderboekenbal op 6 oktober wordt uitgereikt. De Penseeljury bekroont twee uitgaven van Nederlandse illustratoren met een Zilveren Penseel. Daarnaast worden twee Zilveren Paletten toegekend aan buitenlandse illustratoren. Hieruit worden op 23 september het Gouden Penseel en het Gulden Palet verkozen. Naast de Griffels en Penselen hebben de beide jury’s tien eervolle vermeldingen toegekend, de Vlag en Wimpels.

De met een Zilveren Griffel bekroonde boeken:

Tot 6 jaar
De krijtjes staken – Drew Daywalt (De Fontein)
Soms laat ik je even achter – Daan Remmerts de Vries (Querido)

Vanaf 6 jaar
Bruno wordt een superheld – Håkon Øverås (Querido)
Een afspraakje in het bos – Sylvia Vanden Heede (Lannoo)

Vanaf 9 jaar
Hotel De Grote L – Sjoerd Kuyper (Lemniscaat)
De goochelaar, de geit en ik – Dirk Weber (Querido)

Informatief
Lieve Stine, weet jij het? – Stine Jensen (Kluitman)
Hoe ik per ongeluk een boek schreef – Annet Huizing (Lemniscaat)
  Yoleo op school

Leesbevordering

Kinderen die lezen moeilijk vinden, pakken niet zo gauw op school of thuis een boek. Zij komen daardoor niet zo vaak in aanraking met (jeugd)literatuur. Lezen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen: ze vergroten bijvoorbeeld hun woordenschat en ze leren zich in te leven in anderen. In onze samenleving is dat van belang. Veel kinderen maken vanwege dyslexie, andere leesproblemen of omdat ze simpelweg liever in bomen klimmen, te weinig ‘leeskilometers’, terwijl ze in latere fasen van het onderwijs en tijdens hun werkende leven veel teksten moeten ‘verwerken’. Wij leven nu eenmaal in een talige samenleving: iedereen moet zo goed mogelijk kunnen lezen en schrijven om echt mee te kunnen doen.

Uit een onderzoek naar woordenschat onder een grote groep brugklasleerlingen (Hacquebord, Linthorst en Stellingwerf, 2004) blijkt dat veel leerlingen, ongeveer 20%, het taalniveau van de schoolboeken niet voldoende beheersen. Hierdoor ontstaat een spiraal die ervoor zorgt dat goede lezers het lezen leuk vinden, meer woorden leren en daardoor meer toegang tot boeken en andere teksten krijgen. De zwakke lezers ontwikkelen een steeds grotere achterstand. Zij hebben geen toegang tot boeken en andere teksten die bij hun leeftijd horen, dat zorgt ervoor dat ze lezen minder leuk vinden en... zo gaat de neerwaartse spiraal steeds maar door. Om deze cyclus te doorbreken is het dus belangrijk dat kinderen zo veel en zo vroeg mogelijk in contact komen met verschillende soorten teksten.

Yoleo biedt kinderen de kans om door het lezen van hybride boeken (tekst gecombineerd met audio) lezen als leuker en makkelijker te ervaren. Yoleo geeft kinderen toegang tot een selectie van boeken die ze anders misschien niet zo gauw zouden oppakken. De game motiveert kinderen daarnaast om meer leeskilometers te maken.

Hybride boeken

Een hybride boek is een e-boek dat op pc, laptop of tablet gelezen kan worden. In een hybride boek staan de combinatie van de tekst van het boek, de auditieve ondersteuning door het voorlezen van de tekst door een menselijke stem en een gele meeleescursor (‘karaoke-lezen’) per woord centraal. Deze hybride vorm is uniek en werkt zeer positief bij kinderen die lezen lastig vinden

Plezier in lezen, het begint al heel jong!
Voorlezen aan kinderen is heel belangrijk: het prikkelt de fantasie en is goed voor de taalontwikkeling. Kinderen die al op jonge leeftijd ervaren hoe leuk lezen is, gaan zelf meer lezen. En wie vaak voor zijn plezier leest, wordt een goede lezer die het makkelijker heeft op school. Ouders spelen hierin een belangrijke rol. Daarom tien gouden voorleestips

10 gouden voorleestips voor ouders:

1.Voor jong én oud
Zelfs uw baby geniet al van het voorlezen. Ze vinden het heerlijk u te horen praten en het stimuleert hun taal- en spraakontwikkeling. Ze leren klanken, vergroten hun woordenschat en leren zich te concentreren. Onderzoek laat zien dat baby’s, peuters en kleuters die  worden voorgelezen, betere lezers worden dan leeftijdsgenootjes die niet worden voorgelezen.

2.Voorleesritueel
Maak elke dag even tijd om voor te lezen, bijvoorbeeld voor het naar bed gaan. Een vast moment maakt lezen tot een ritueel en iets vertrouwds. Bovendien is het een rustige  afsluiter van de dag waardoor uw kind beter in slaap kan komen.
.
3.Een boek kiezen
Kies een boek dat past bij de interesse van uw kind. Alles is voor te lezen als een kind maar belangstelling heeft. De een houdt nu  eenmaal meer van informatieve boeken, de ander van fantasieverhalen, de ander weer van een  leesbundel of plaatjesboek. Het is wel goed om af te wisselen zodat uw kind kennis kan maken met verschillende soorten teksten. Vraag uw kind eens “Waar zou je graag meer over  willen weten?” of sluit aan bij een thema dat bij u thuis speelt, zoals bijvoorbeeld een nieuw  broertje, samen leren spelen of feestvieren.

4.Voorspelnsamen het verhaal
Kijk samen naar de voorkant van het boek en lees de titel voor. Vraag uw kind waar hij denkt dat het boek over zal gaan en waarom hij dat denkt. Stop eens op een spannend moment in het verhaal, en vraag uw kind hoe hij denkt dat het verder gaat. Vraag als u door hebt gelezen of het klopte wat hij dacht. Door na te denken over het verhaal, leert uw kind oplossingen te bedenken en weet u of hij het verhaal begrijpt.

5.Speel in op reacties
Vaak leeft uw kind mee en lacht het om grapjes. Speel hier op in, laat uw kind vertellen en vraag eens naar zijn eigen ervaringen.

6.Moeilijke woorden?
Moeilijke woorden worden in de context van het verhaal vaak wel duidelijk. Of besteed er juist even aandacht aan. Door het uit te leggen of een plaatje te laten zien onthoudt uw kind het beter en leert hij weer een nieuw woord.

7.Lees voor zoals u praat
Het is helemaal niet nodig om u extra in te spannen om met verschillende stemmetjes voor te lezen. Probeer voor te lezen zoals u ook praat, dus harder en zachter en met “hapjes lucht”. Als u leest met expressie treft u vaak veel beter de toon en helpt uw uw kind het verhaal beter te begrijpen.

8.Lees hetzelfde boek vaker voor
Herhaling is belangrijk en erg prettig voor uw kind. Door een verhaal vaker te vertellen zal uw kind het beter begrijpen. Wees niet bang voor verveling; uw kind leert elke keer weer andere dingen uit het boek.

9.Lees ook 10-plussers voor
Veel ouders stoppen met voorlezen zodra hun kind zelf begint te lezen. Terwijl het juist dan zo belangrijk is om voor te blijven lezen. Eerste leesboekjes zijn door hun eenvoudige taal en verhaal vaak niet al te boeiend.  Kinderen zijn in deze fase bovendien zo bezig met het technisch lezen van de woorden, dat ze ze zich van de inhoud van het verhaal  nauwelijks bewust zijn. Voorgelezen worden is nog steeds heel prettig en stimuleert uw kind om zelf te willen lezen. Of wissel eens af; u leest een stukje voor en dan uw kind.

10. Als u eens geen tijd hebt …
Tegenwoordig is er een ruim aanbod van  digitale voorleesboeken, apps en filmpjes,  prentenboeken en downloads op internet. Zelfs gratis of voor een klein bedrag. Als u dan een keer geen tijd hebt, of u wilt uw kind op een rustige manier vermaken, dan is dat een aangenaam alternatief.
Presentatie thema-avond | 5 november 2013

Tijdens de algemene ouderavond heeft juf Bernardien een presentatie gehouden over het belang van (voor)lezen en haar taak als leecoordinator bij ons op school.
heeft u deze avond gemist  of wilt u de presentatie nog eens terugkijken? Klik dan hier.


2-13 otober 2013: Kinderboekenweek!
Hoera! Het is weer Kinderboekenweek! Dit jaar is het thema: Klaar voor de start!
De beep is omgetoverd en ook in de hal is het zichtbaar dat het Kinderboekenweek is.
Met elkaar hebben we de Kinderboekenweek geopend in de hal.
Groep 1-4 heeft een sportieve activiteit in de sporthal gehad en groep 5-8 is met de bus naar de Grolsch Veste gegaan om daar mt nog zo'n 2500 kinderen de Kinderboekenweek te openen.
In de klassen zult u zien dat deze weken de Kinderboekenweek centraal staat.
Kijkt u in het foto-album voor de foto's?

oproep oproep oproep oproep | maandag 10 juni

Heeft u affiniteit met lezen?
Vindt u het leuk om op school te helpen?

Geef je dan nu op als “bieb-ouder”

Wat wil dat zeggen??

 
  • Wanneer er nieuwe boeken zijn, deze kaften en invoeren in de computer
  • Eens in de 2 weken door de bieb lopen om te kijken of alles nog netjes is, goed staat en er niks kapot is
  • Zo nu en dan de bieb inrichten voor bepaalde thema’s of om boeken onder de aandacht te brengen

Wilt u meer weten?
Loop dan even binnen bij juf Annemarie (groep 5) of juf Bernardien (groep 3)
2013 Jaar van het Voorlezen, 21 maart 2013

Voorlezen heeft een positief effect op woordenschat, spelling, tekstbegrip en leesattitude. Het effect is nog groter als voorlezers vragen stellen over het verhaal, verwijzen naar de geschreven tekst of andere interactieve voorleestechnieken gebruiken.
 
Onderzoek naar voorlezen
Voorlezen: de helft doet het, veel meer mensen herkennen het belang. Nederlanders zijn er in groten getale van overtuigd dat voorlezen belangrijk is, maar zij zetten hun positieve houding lang niet allemaal om in gedrag. 

Uit een enquêteonderzoek in het kader van het Jaar van het Voorlezen blijkt dat 51% van de Nederlanders wel eens voorleest aan kinderen of volwassenen. Zij noemen voorlezen vrijwel unaniem ‘leuk’ (91%) en ‘nuttig’ (96%). Maar het onderzoek wijst ook uit dat van de niet-voorlezers nog altijd 41% voorlezen leuk en 75% voorlezen nuttig vindt.
 Stichting Lezen concludeert hieruit op haar congres Lezen Centraal, waar de eerste resultaten van de voorleespeiling op 19 maart 2013 werden gepresenteerd, dat er in Nederland veel onbenut voorleespotentieel bestaat. Het streven is dan ook dat aan het eind van het Jaar van het Voorlezen méér dan de helft van de Nederlanders voorleest.
 
Voorlezen voor alle leeftijden
Een andere boodschap van de voorleescampagne luidt dat voorlezen niet gebonden hoeft te zijn aan leeftijd. Terwijl 29% van de voorlezers en 17% van de niet-voorlezers dat onderschrijft, is een veel grotere groep mensen van mening dat er op voorlezen wel degelijk een leeftijdsgrens rust. Dat is voor de meeste voorlezers het moment dat kinderen naar de middelbare school gaan. Voor de meeste niet-voorlezers is het eerder, als kinderen zelf leren lezen, zo rond het zesde levensjaar.

Bekendheid met het nut van voorlezen
De voordelen van voorlezen die bekend zijn uit wetenschappelijk onderzoek, zoals de positieve effecten op leesvaardigheid en literaire competentie, vinden brede herkenning onder Nederlanders. Ruim negen op de tien voorlezers noemt voorlezen goed voor het taalgevoel –en begrip, het vergroten van de woordenschat en het prikkelen van de fantasie, interesse en nieuwsgierigheid. Zij beschouwen het ook als een goede voorbereiding op het zelf leren lezen. Van de niet-voorlezers onderschrijft nog altijd acht op de tien deze voordelen.

Dat voorlezen het inlevingsvermogen in andere mensen versterkt, de motivatie vergroot om zelf te lezen en bijdraagt aan het welzijn, wordt nog altijd door meer dan de helft van de voorlezers én niet-voorlezers onderschreven.

In de praktijk
Met het bewustzijn van het belang van voorlezen zit het dus behoorlijk goed. In de praktijk valt op dat voorlezen vooral gebeurt aan peuters, kleuters en kinderen die zelf leren lezen. Aan kinderen boven de acht jaar nemen de voorleesinspanningen af, en minder dan 5% van de voorlezers leest voor aan volwassenen. Terwijl 15% van de voorlezers dit op dagelijkse basis doet, ruimt 58% hier ten minste één keer per week tijd voor in. Een voorleessessie duurt drie kwart van de keren tussen de 5 en 15 minuten. Ook op deze terreinen is vooruitgang mogelijk, zo concludeert Stichting Lezen.

Over voorlezen
Voorlezen, hoe doe je dat? En lees je anders voor aan baby’s dan aan peuters? Welke boeken kun je voorlezen in het voortgezet onderwijs? En bestaan er ook voorleesprojecten voor ouderen? Of workshops? En waarom is voorlezen goed voor kinderen? En welke initiatieven zijn er allemaal?
 
Algemene voorleestips

Een boek kiezen
In de boekwinkel en bibliotheek is zoveel keuze aan boeken dat het soms niet meevalt een geschikt boek te vinden dat op dat moment past bij de belevingswereld van uw kind. Denk eens aan de voldende situaties: misschien is er in het gezin een baby op komst, wordt uw kind zindelijk of leert het zelfstandig naar de wc te gaan.

Hetzelfde boek een paar keer voorlezen
Het is een feit dat kinderen een verhaal eindeloos vaak willen horen en telkens opnieuw weer prachtig vinden. U hebt misschien zelf al lang genoeg van het boek, maar u weet dat herhaling erbij hoort. Lees prentenboeken juist een aantal keer voor om er zoveel mogelijk uit te halen.
Hetzelfde boek een paar keer voorlezen hoeft echt niet saai te zijn als u elke keer een ander onderwerp verzint om het na het voorlezen over te hebben: het thema, de personages of hebben de kinderen zelf wel eens zoiets meegemaakt?

Voorleesrituelen
Kinderen raken vertrouwd met allerlei rituelen: zo doen wij dat altijd! Ze voelen zich prettig als ze kunnen rekenen op het dagelijkse voorleesritueel. Lees voor op een vertrouwd moment of op een knusse plek met een knuffel of kussen erbij, en met zo weinig mogelijk kans op storingen.
Voorleestijd is de tijd waarin u samen kunt kijken, luisteren, praten en lachen.

Voorlezen met stemmetjes
In prentenboeken staan vaak veel korte spreekteksten. Het is helemaal niet nodig om u extra in te spannen om met verschillende stemmetjes voor te lezen. Bij peuters is dat nog niet zo aan de orde. Als u langzaam voorleest, goed articuleert en uw kind tijdens het voorlezen regelmatig aankijkt, dan treft u vaak veel beter de toon en zal uw kind goed begrijpen wie er in het boek iets zegt.

Te moeilijk of niet?
Het kan prettig zijn om van andere ouders of leidsters, of in de bibliotheek of boekwinkel, titels van prentenboeken te horen die geschikt zijn voor de leeftijd van uw kind. Dan nog kan het zijn dat u aarzelt of het boek niet te moeilijk of te gemakkelijk is.
Misschien helpt het om te weten dat een boek eigenlijk net een beetje te moeilijk mag zijn. Als u het meerdere keren voorleest en u praat samen over het verhaal, hebt u de meeste kans dat uw kind door een boek geboeid wordt.

Voorspel samen het verhaal
Vraag tijdens het voorlezen aan uw kind hoe het verhaal verder zou kunnen gaan. Door te vragen wat er allemaal kan gebeuren in het verhaal, denken kinderen goed na. Hierdoor leren ze in hun dagelijks leven ook beter om naar oplossingen te zoeken voor problemen

Moeilijke woorden
Wanneer er moeilijke woorden in het boek staan, worden deze in de context van het verhaal vaak wel duidelijk. Zo niet, dan kunt u uw kind helpen om het nieuwe woord te leren door er een plaatje bij aan te wijzen, een voorbeeld te geven of een vervangend woord te gebruiken. Naderhand kunt u ook het moeilijke woord er weer bijhalen. Zo onthoudt uw kind het woord beter, dit helpt bij de ontwikkeling van het taalgebruik.

Laat uw kind vertellen
Geef uw kind gelegenheid om iets te zeggen als u het verhaal voorleest. Het gaat erom dat uw kind praat, dus alle opmerkingen over het verhaal zijn goed. Uw kind heeft een eigen interpretatie over het verhaal en kan ook meepraten vanuit eigen ervaringen. Daar kunt u dan weer op ingaan. Zo blijft uw kind betrokken bij het verhaal. Laat uw kind het verhaal ook zelf eens navertellen.
Door het verhaal aan een ander te vertellen en erover na te praten, gaat uw kind het verhaal beter begrijpen.

Voorbereiding op het voorlezen
Lees de titel van het boek voor en praat met uw kind over de voorkant. Maak het nieuwsgierig naar het verhaal. Als u de kaft samen bekijkt, kunt u samen met uw kind bedenken waar het boek over zou kunnen gaan.
Ook op leesplein.nl vind je veel tips over voorlezen en veel leuke voorleesboeken.
 
 
Juf Bernardien naar Lezen Centraal | 19 maart 2013

 
LEZEN CENTRAAL 2013
 
Voorlezen Vanzelfsprekend
Feestelijk congres over voorlezen

Dagvoorzitter: Dolf Jansen

Lezen Centraal bood een leerzaam en inspirerend programma een feestelijk tintje.
De Nationale Voorleesdagen, De Nationale Voorleeswedstrijd, BoekStart en Stichting Lezen zelf jubileren.
In het Jaar van het Voorlezen was het thema van het congres dan ook voorlezen.

Ochtendprogamma:
Paula Fikkert, Research Director of the Centre for Language Studies,Radboud Universiteit, vertelde over het brein van baby’s.
Zij lezen natuurlijk nog geen boeken, maar zij horen wel, zelfs al voor de geboorte.
Hoe verloopt deze vroege taalverwerving en welke betekenis heeft voorlezen?

Maarten Asscher, directeur van de Athenaeum Boekhandel en schrijver,nam ons mee op een historische reis langs verschillende culturen en verkende wat lezen en niet-lezen in verschillende tijden heeft betekend.

Jacques Vriens sloot de ochtend af met een lezing over het belang van voorlezen, thuis en op school.


Middagprogramma
In de middag waren er op de praktijk gerichte deelsessies:

Nicolien de Pater
Leesbevorderaar en trainer Open Boek
Nicolien de Pater nam ons samen met een deskundige leescoördinator van een basisschool mee op een avontuurlijke tocht door Voorleesland. 

Ik ontving praktische tips en handreikingen waarmee we voorlezen structureel
kunnen verrijken.

In deelsessie 2 en 3 heb ik auteurs ontmoet en horen spreken:
Bibi Dumon Tak en Jacques Vriens.
Erg inspirerend om schrijvers over hun eiegen werk te horen vertellen en meegenomen worden in hun enthousiasme.

Al met al een leuke en inspirerende dag!
 
 

Gesigneerde boeken van Paul van Loon in The Beep, 23 januari 2013

Dinsdag 22 januari zijn juf Annemarie, Juf Marielle en Juf Bernardien naar de onderwijsbeurs in Utrecht geweest.
We hebben daar veel inspiratie op kunnen doen voor nieuw lees- en lesmateriaal. 
Er was een kinderboekenstraat met de verschillende uitgevers van kinderboeken. We konden heerlijk rondneuzen tussen de mooiste boeken. Ook zaten er diverse schrijvers om boeken te signeren; hoe leuk is dat!
Zo hebben we een gesigneerd boek van Tosca Menten (binnenkort in The beep) maar ook Paul van Loon was er om te signeren. Er liggen 4 boeken in The Beep die je kunt bekijken en/of lezen. 
Tevens zullen er binnenkort weer nieuwe boeken komen waarvan jullie, d leerlingen, hebben aangegeven ze graag te willen hebben, of waarvan er nog een paar bij moeten komen omdat ze zo gewild zijn.
Veel leesplezier!

  The Beep in gebruik, december 2012

  The Beep is inmiddels een paar maanden in gebruik en we merken dat de kinderen erg enthousiast zijn en het leuk vinden om in the beep een nieuw boek uit te zoeken. We blijven vernieuwen en aanvullen in the Beep zodat ons aanbod up to date blijft.
Tijdens de kinderboekenweek in oktober hebben we het kinderboekenpakket gekregen en heeft elke klas een tweetal boeken mogen kiezen als aanvulling.

In januari zullen wij nog naar de NOT gaan. De vakbeurs voor en door het onderwijs.Ook daar kunnen we weer een hoop inspiratie opdoen voor nieuw aan te schaffen materiaal!


Op dit moment doet u  precies waar het hier om gaat: lezen. Een vanzelfsprekendheid voor de oudere generaties, maar voor kinderen is lezen spannend, uitdagend, nieuw en leerzaam!
Lezen is goed voor kinderen. Er is overweldigend wetenschappelijk bewijs dat voorgelezen worden vanaf de babytijd en zelf lezen vanaf 5-6 jaar oud een positieve invloed heeft op de ontwikkeling en schoolcarrière van een kind. Het stimuleren van lezen is daarom een belangrijke taak van ouders. Want hoe meer een kind leest, hoe slimmer het wordt.

Voor de 6-8 jarigen zijn er naast voorleesboekjes, boekjes om zelf te lezen. Dit zijn deels leesvaardigheidsboekjes.

Men kijkt dan heel nauwkeurig naar bijvoorbeeld het aantal lettergrepen per woord en de zinslengte. Een bekende indeling zijn de AVI-niveaus. Dit maakt het mogelijk het leren lezen op elk kind af te stemmen. Naarmate de kinderen ouder worden, komen er steeds meer realistische verhalen. Kinderen in deze leeftijd ontdekken wat ze leuk vinden om te lezen. Deze groep ontdekt ook het minder bekende aanbod van de bieb: games, DVD’s of tijdschriften zoals de Donald Duck. 

Ook voor kinderen die lezen niet leuk vinden, zijn er speciale boeken zoals De Grijze Jagerserie. Wat opvalt, is dat op deze leeftijd boekenseries populair zijn - met helden die in verschillende boeken meerdere avonturen beleven. In deze fase wordt lezen vaak verruild voor gamen en internetten. Kinderen van 7-9 jaar lezen gemiddeld 5 tot 6 boeken per maand, maar kinderen van 10-12 jaar lezen gemiddeld 3 tot 4 boeken per maand. Populaire schrijvers van nu zijn: Jacques Vriens, Mirjam Oldenhave, Paul van Loon en Guus Kuijer.
 

De UvA-wetenschappers onderzochten 515 kinderen uit groep acht. Aanleiding was de vraag of de huidige ‘ontlezing’ leidt tot slechtere schoolprestaties. Uit het onderzoek blijkt dat het lezen van boeken in de vrije tijd positief samenhangt met zowel de eindscore op de Citotoets als de scores op de afzonderlijke Cito-onderdelen (taal, wiskunde, studievaardigheden en wereldoriëntatie).

Het lezen van goede boeken is de enige mediavorm die zorgt voor hogere Citoscores. Als kinderen juist veel tv kijken, internetten of gamen, scoren ze gemiddeld zelfs lager op de Citotoets.

Meer weten? inspiratie nodig? Boekentips?
Surf naar:

www.leesplein.nl

www.ouders.nl/o_kboek.htm

www.mevrouwkinderboek.nl

www.kinderboekentips.nl

www.kinderboekenkast.nl

www.leesfeest.nl

www.kinderboeken.startpagina.nl

www.kjoek.nl


Wij wensen u en uw kind veel leesplezier!Hoera! The beep is is af!
In de vakantie hebben we hard gewerkt, maar het is gelukt! The beep is af.
Het is een prachtige bibliotheek geworden met daarin een Engelse hoek.
De leerlingen kunnen in The beep heerlijk onderuit gezakt een boekje lezen, maar ook lekker aan tafel zitten om een tijdschrift te kiezen.
Komt u kijken hoe het is geworden?
Hier alvast een aantal foto's voor een eerste indruk:Ouders, bedankt!

Onlangs heb ik een oproep gedaan voor hulp bij het plastificeren van de boeken.
Hier zijn veel reacties op gekomen en er is door de moeders erg hard gewerkt om al een groot gedeelte van de boeken te plastificeren.
Geweldig! Bedankt voor jullie hulp. Zonder al deze hulp hadden we het niet voor elkaar gekregen om al deze boeken (ongeveer 800! ) zo snel te plastificeren.
Er zijn elke dag ouders geweest die kwamen helpen, soms hadden ze de smaak zo te pakken dat ze de volgende dag weer kwamen helpen.
Maar zonder Iris Luiste was dit alles niet zo goed verlopen! Iris was iedere dag aanwezig om te helpen.
Iris, ontzettend bedankt voor je hulp!

    


Er werd hard gewerkt, maar het was ook gezellig! Enkele foto's vindt u in het foto-album.


Het was leuk om te zien dat de kinderen al erg enthousiast werden bij het zien van al deze nieuwe boeken en graag aan het snuffelen waren wat er allemaal tussen zit. 

Tips ter voorkoming van de zomerdip staan online!
Beste ouders,
 
Uw kind heeft dit jaar op school veel geoefend met lezen. Hierdoor is uw kind flink vooruit gegaan met lezen. De grote vakantie staat nu voor de deur. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die in de vakantie niet lezen, na de vakantie een grote terugval in leesontwikkeling laten zien.
Dat willen wij dit jaar niet laten gebeuren. En u als ouder kunt ons daarbij helpen. 
Klik
hier voor de tips, of kijk op de home-pagina voor de link.

2 juli:
De nieuwe boeken zijn besteld en ook al binnen! De meeste kinderen zijn al aan het rondsnuffelen tussen alle prachtige nieuwe boeken en kunnen niet wachten om hun favoriete boek te gaan lezen. 
Een groot aantal ouders is druk bezig met het plastificereren van de boeken. U kunt ook nog helpen.. Opgave graag bij Iris Luitse of wandel gerust binnen!


juni:
Juf Bernardien heeft voor onze school de cursus tot leescoordinator gevolgd.
Met deze cursus willen we het leesonderwijs bij ons op school nog meer verbeteren. Hiervoor is een leesplan geschreven voor onze school.
Zo is op school de hele boekencollectie gesaneerd en uitgezocht, en zal er een groot aantal nieuwe boeken worden besteld.
Hiervoor is de mening van de leerlingen erg belangrijk geweest. Alle groepen hebben hun voorkeuren wat betreft boeken aan mogen geven. Aan deze wensen proberen we zoveel mogelijk te voldoen.
Daarnaast is er het idee om een groot aantal boeken en serie- boeken centraal te plaatsen. Hiervoor willen we een schoolbibliotheek realiseren. 1 Van de klaslokalen komt volgend schooljaar vrij om in te richten als bibliotheek.
Heeft u ideeen of tips dan hoor ik die uiteraard graag.
Regelmatig zal op de site boekennieuws komen te staan.

Heeft u nog vragen of wilt u weten wat er in het leesplan allemaal staat, bent u vrij om langs te komen bij juf Bernardien.