Engels op OBS Stedeke

News:


Vorig jaar zijn alle leerkrachten werkzaam op OBS Stedeke geschoold op het gebied van Etwinning. Etwinning is een platform waarop leerkrachten contact kunnen zoeken met scholen uit het buitenland om samen een project op te zetten. Door met Etwinning te werken, werken we aan wereldburgerschap met zowel de kinderen als de leerkrachten. Naarmate de leerlingen ouder worden kunnen zij steeds zelfstandiger aan de slag met het platform. Zij leren foto’s en video’s te uploaden, gebruik te maken van verschillende extensies en zoeken contact met leerlingen uit het buitenland. Met een doorgaande leerlijn gaan de projecten van een leerkrachtgestuurde aanpak naar een leerlinggestuurde aanpak en worden ze zelf verantwoordelijk voor hun eigen leerproces en ontwikkeling.
Ieder jaar worden verschillende Etwinning projecten opgezet en uitgevoerd. Daarnaast zijn we actief op het gebied van internationalisering door het SEE-project en het IMPACT project. Leerkrachten bezoeken scholen in Europa en doen inspiratie op op het gebied van onderwijs. Ook bezoeken leerkrachten uit het buitenland onze school en worden ideeën uitgewisseld. Aan de hand van de contacten die de leerkrachten opdoen tijdens zo’n reis worden nieuwe (Etwinning) projecten opgestart.


 

Workshop Engels en eTwinning / woensdag 8 maart 2017

Op woensdag 8 maart verzorgde Clair Mulder een inspirerende workshop over vroeg Engels en eTwinning voor leerkrachten van alle OPO scholen. Clair is vakleerkracht Engels op basisschool de Rietzanger in Eelderwolde en basisschool het Stroomdal in Zuidlaren. Daarnaast deelt ze haar kennis en ervaringen met leerkrachten in Nederland door het geven van workshops en trainingen. Ze ontwikkelt haar eigen lesmateriaal en is ambassadeur voor e-Twinning Internationalisering in het basisonderwijs.

Tijdens het eerste deel ging Clair in op haar eigen methodiek (Chatterboxes) die ondersteuning biedt voor het geven van Engelse les aan kinderen van groep 1 t/m 8 . Clair gebruikte  hierbij haar opgedane ervaringen en les ideeën als middel om de leerkrachten te laten ervaren wat een goede aanpak is en hoe daar winst uit te behalen is. Voor de inhoud van de methodiek kan je kijken op haar website www.chatterboxes.nl

Tijdens het tweede deel van de middag gaf Clair een uitleg over het inzetten van eTwinning in school. eTwinning is een online community voor scholen in ruim dertig Europese landen (www.etwinning.net) . Leerkrachten  kunnen via het platform collega’s in het buitenland zoeken die online willen samenwerken met hun leerlingen. Binnen een internationaal project hebben leerlingen contact met elkaar via de TwinSpace. Dit is een afgeschermde online projectruimte waarin materiaal kan worden geplaatst. Communiceren kan via een mailprogramma, een forum en een chatbox. Alle deelnemers hebben uiteindelijk een account aangemaakt en ideeën opgedaan voor een het opstarten van een eigen eTwinning project.

Aan het eind van de middag kregen alle deelnemers een eTwinning certificaat uitgereikt en een certificate of achievement. Het was een zeer geslaagde middag! 

Update Engels / schooljaar 2016-2017

 

Het is alweer een tijdje geleden dat we hier nieuws hebben geplaatst rondom het vak Engels. Maar dat betekent gelukkig niet dat er niets is gebeurd! Alle groepen hebben wekelijks drie kwartier tot een uur Engelse les. Hierbij wordt de digitale lesmethode ‘Take it Easy’ als leidraad gebruikt. Daarnaast worden er materialen en boeken gebruikt uit onze Engelse ‘Beep’.

 

Op woensdag 6 april 2016 vond de Early English-conferentie 2016 plaats in de Reehorst in Ede. Juf Annemarie (coördinator vroeg Engels) heeft deze conferentie bezocht en veel inspiratie opgedaan. Tijdens een teamvergadering heeft zij hier een korte presentatie over gegeven en ze gaat dit schooljaar o.a. uitzoeken wat onze school op het gebied van E-Twinning (online community voor scholen in Europa) kan gaan doen. Juf Annemarie heeft tevens een artikel geschreven voor Zorg Primair, een vakblad voor het basisonderwijs. Het artikel gaat over de invoering van Vroeg Engels en het vervolg dat dat heeft gekregen in de Hof en bij ons bestuur. Ook organiseert zij jaarlijks bijeenkomsten voor de Engelse coördinatoren van de andere OPO basisscholen.  

 

Alle leerkrachten hebben het afgelopen schooljaar tijdens collegiale consultatie Engelse lessen van elkaar bekeken. Tijdens deze observaties is er een kijkwijzer ingevuld. Deze kijkwijzers worden het komend jaar gebruikt om te inventariseren waar nog behoefte aan is en om de lessen nog beter op elkaar af te stemmen, zodat er steeds meer een doorgaande lijn is binnen de school.

Kick-off Engels | vrijdag 20 juni

Gisteren ging de werkgroep Engels van de Stichting OPO Hof van Twente met een dubbeldekker langs alle 12 openbare basisscholen. Elke school kreeg een startpakket aangeboden met daarin Engelse kinderboeken en spelletjes. Alle leerlingen kregen een speciale frisbee mee naar huis. Na de zomervakantie starten alle scholen met Engels voor de groepen 1 t/m 8.
 

 

                      Engels | donderdag 5 juni

Vandaag is er een informatiebrief over de invoering van vroeg Engels op de 12 openbare basisscholen in de Hof van Twente naar alle ouders gemaild. Voor onze school zal er niets veranderen, omdat wij al twee jaar Engels aanbieden in alle groepen. Toch willen wij u op de hoogte brengen van deze verandering binnen de stichting OPO Hof van Twente.

Om deze brief te kunnen lezen klik hier: Bericht_Engels_aan_ouders.doc

Uitreiking Anglia diploma's| dinsdag 13 mei

Op dinsdag 13 mei kregen alle leerkrachten hun officiële Anglia diploma overhandigd. Ze zijn allemaal geslaagd voor dit examen Engels, dat in Engeland wordt gecorrigeerd.
 
Ook is het bordje met het Anglia logo onthuld, omdat de school is toegetreden tot dit netwerk van scholen die meer Engels geven. Hierdoor kan er intensiever contact plaatsvinden met partnerscholen, zowel in Nederland als daarbuiten.
 
Het personeel van de school heeft een intensieve nascholing gevolgd onder leiding van een docente van het Saxion, Julie Bytheway, die haar roots in Nieuw Zeeland heeft. Het doel was om de eigen vaardigheid te verbeteren, zodat ze de lessen beter kunnen geven. Er zijn hoge niveaus gehaald, wat laat zien dat het niveau van de Engelse taal van basisschoolleerkrachten goed is.
 
Obs Stedeke geeft nu voor het tweede jaar aan alle groepen Engels, vanaf groep 1, minstens drie kwartier per week, met behulp van een digitale methode en digitale native speakers, die de lessen geven aan de leerlingen. De leerkracht vertaalt, doet oefeningen en helpt waar nodig in de klas.

                                                

Anglia examen | vrijdag 23 januari

Gisteren hebben alle leerkrachten het Anglia examen gemaakt. Een jaar lang heeft het team een cursus Engels gevolgd. Het examen was de afsluiting van deze cursus. Over een aantal weken horen we of we geslaagd zijn. Onze school is dan officieel aangesloten bij het Anglia Network Europe. Dit betekent dat we deel uitmaken van een netwerk van ongeveer 350 scholen die samenwerken op het gebied van vroeg vreemdetalenonderwijs Engels.

November 2013:
De leerkrachten hebben in januari nog 1 keer Engelse les. Daarna gaan ze op 23 januari Anglia examen doen. Dat is best spannend, we hopen dat elke leerkracht slaagt!
De Engelse lessen in de klas gaan prima. Sommige kinderen willen thuis oefenen met de woorden. Je kunt als je in groep 5 t/m 8 zit ook inloggen op de website van onze methode, zie het stukje van April.

April 2013:
We hebben een nieuwe Chesterfield bank in onze 'beep'! (zie foto hieronder) Jasper heeft daarnaast de boekwinkel 'Waterstones" in Amsterdam bezocht en een aantal nieuwe Engelse boeken gekocht. Ons team heeft ondertussen alweer drie Engelse cursusbijeenkomsten (onder leiding van Julie Bytheway) gehad. We gaan stap voor stap vooruit!

 

 
Vanaf nu kunnen de leerlingen van groep 5 t/m 8 ook thuis aan de slag met Take it Easy! Via de website van Take it Easy (www.takeiteasy.nu) kunnen ze inloggen. Alle leerlingen hebben een inlognaam en wachtwoord gekregen. Wilt u deze ook weten: vraag het even aan de groepsleerkracht van uw kind.
 

 
Februari 2013:
Zoals al eerder is vermeld is het team op maandag 4 februari gestart met nascholing voor de Engelse taal. Tijdens deze eerste bijeenkomst hebben we vooral uitgezocht welk beginniveau iedereen heeft en moesten we voor onszelf bepalen wat we willen bereiken met de nascholing. Vervolgens hebben we tussen de middag genoten van een heerlijke high tea met o.a. Engelse scones, cupcakes, muffins, brownies en allerlei andere lekkernijen (zie foto). Deze high tea was georganiseerd om de start van ons Engelse studiejaar te vieren. 

 
Januari 2013:
Bjorn van de Haar uit groep 3 en zijn moeder brachten vorige week ineens twee tassen vol met Engelse boeken die we mogen gebruiken in the beep. Helemaal geweldig! Zij hebben familie in Engeland wonen en van hen krijgen we deze boeken. Namens alle kinderen en leerkrachten hartelijk bedankt! We zijn er heel blij mee!

Op de NOT (onderwijsbeurs in Utrecht) hebben we nieuwe boeken, posters en andere materialen aangeschaft voor in the beep.


December 2012:
De defintieve afspraken over de nascholing van de leerkrachten zijn gemaakt.
Op 15 januari is de eerste bijeenkomst.
De lessen Engels worden al volop gegeven. De kinderen en leerkrachten hebben er veel plezier in.
Het is opvallend om te zien hoe snel de kinderen het Engels oppikken.
Het niveau ligt hoog, met name voor de hogere groepen, omdat die ook beginnen met deze methode, die er vanuit gaat dat de leerlingen al een aantal jaar Engels hebben gehad. De leerkrachten doen wat langer over de lessen en zorgen voor het aanleren van bepaalde basiskennis. Ook leggen ze de leerlingen uit dat wanneer zij een toets maken, de leerlingen een realistische verwachting hebben ten aanzien van het resultaat.

September 2012:
Tijdens de zomervakantie is er hard gewerkt aan de totstandkoming van onze schoolbibliotheek. In deze bibliotheek is ook een Engelse hoek ingericht. Er staat een aantal Engelse leesboeken en er zijn al een paar Engelse spelletjes. Het is de bedoeling dat de materialen en boeken in deze hoek in de toekomst worden aangevuld en dat de hoek wordt uitgebreid. Vanaf nu gaan we tevens starten met het geven van Engelse lessen in alle groepen.

Juni 2012:
Na de zomervakantie is het zover: we gaan starten met het geven van Engels vanaf groep 1! Het afgelopen schooljaar zijn er voorbereidingen getroffen voor de invoering hiervan. Hieronder wordt puntsgewijs weergegeven wat er zoal geregeld en besloten is.

 
  • Er is subsidie aangevraagd bij het Europees Platform. Elke basisschool die gaat werken met vroeg vreemdetalenonderwijs kan hiervoor drie keer subsidie aanvragen. Deze subsidie kan gebruikt worden voor onder andere de aanschaf van lesmethodes, materialen en nascholing voor leerkrachten. 
  • Ons schoolteam heeft inmiddels een lesmethode uitgezocht en besteld. Dit is de methode "Take it Easy" geworden: een digibordmethode voor de hele school. De leerlingen doorlopen de methode via thematische filmpjes, muziekclips en opdrachten en ze gebruiken daar vanaf groep 5 een werkboek bij. Op de website www.takeiteasy.nu vindt u meer informatie over deze methode.
  • Vanaf januari 2013 gaat het hele schoolteam een nascholingscursus volgen via Hogeschool Edith Stein te Hengelo. Deze cursus bestaat uit tien bijeenkomsten en vindt plaats op onze eigen school. Er zal gewerkt worden aan onze eigen Engelse taalvaardigheid, maar ook de vakdidactiek (het aanleren van een vreemde taal) zal centraal staan. De cursus wordt afgesloten met een Anglia-examen, waar we vervolgens een officieel Anglia-diploma voor zullen ontvangen.
  • Er is een aantal Engelse (voor)leesboeken en spelletjes besteld. Deze komen op een centrale plek in school te liggen (een Engelse hoek in de schoolbibliotheek) zodat de hele school ze kan gebruiken. Het is de bedoeling dat deze Engelse hoek in de toekomst telkens wordt aangevuld met nieuwe materialen.
  • Tijdens de gezamelijke thema-avond van de OR en MR (najaar 2012) willen we de ouders van onze school verder informeren over het aanbieden van vroeg Engels en zullen we de methode uitlichten.
Ons schoolteam heeft veel zin om te starten met de Engelse lessen! Via deze website wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom dit onderwerp.