Privacy

Op onze website wordt onder andere leerlingenwerk en foto's van activiteiten geplaatst. Hierbij letten wij op de volgende punten:
  • Bij publicatie van leerlingenwerk en/of foto's worden geen achternamen vermeld.
  • Bij publicatie van informatie zal persoonlijke informatie worden weggelaten.
  • Bij publicatie van informatie waar een betrokkene bezwaar tegen maakt, zal de sitebeheerder deze informatie op verzoek verwijderen.
  • Publicatie van foto's en/of teksten voor andere doeleinden zijn niet toegestaan.

Ouders/verzorgers worden in de gelegenheid gesteld om tegen publicatie van werk gemaakt door hun kinderen en/of foto's waar hun kinderen opstaan, bezwaar te maken. Indien u hiertegen bezwaar maakt, neemt u dan contact op met de leerkracht of met de locatiedirecteur.

Foto's van activiteiten op school |

Alle foto's die gemaakt worden tijdens diverse activiteiten worden op de schoolserver gezet. U kunt de foto's daar op een moment dat het u uitkomt van kopiŽren op een USB stick. U moet dan even om een inlogcode vragen bij een leerkracht. Leerlingen mogen dit ook zelf doen. Let op dat u niet knipt en plakt, maar kopieert!
We bewaren de foto's 2 jaar op de T-schijf van school, daarna worden ze overgeplaatst naar een externe schijf.