Kunst en cultuur

Een school in het kunstzinnige stadje Diepenheim doet natuurlijk veel op het gebied van kunst en cultuur op school. Zo is er bijvoorbeeld een atelier op school, waar kinderen kunnen tekenen en schilderen.
Wanneer er bijzondere activiteiten zijn in Diepenheim probeert de school daar meestal een rol in te spelen. Onder aanvoering van de kunstvereniging, via Kunstmoment of een theatergroep doen de leerlingen mee.

Obs Stedeke is aangesloten bij de Cubahof. Deze organisatie is een samenwerkingsverband tussen de basisscholen en culturele instellingen in Hof van Twente. De stichting draagt zorg voor het culturele aanbod voor ale scholen in de gemeente.
In de CuBaHof zitten vertegenwoordigers van de scholen, maar ook medewerkers van kunst- en cultuurinstellingen en/of van de gemeente, zodat er sprake is van een lokaal netwerk. 
Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de basisscholen, één vertegenwoordiger van De Reggehof, één van de Muziekschool Hof van Twente, één van de de bibliotheek en één van de kunstvereniging Diepenheim.
Sinds 1 december 2013 is een cultuurcoach aangesteld die de activiteiten, samen met de scholen en instellingen, tot stand brengt.

De Cubahof zorgt ervoor dat elke leerling elk jaar in ieder geval 1 activiteit krijgt aangeboden op het gebied van kunst en cultuur.
Eens in de vier jaar wordt de Veldtocht georganiseerd voor een cluster scholen door de Cubahof. Dit is een week vol met activiteiten, op alle domeinen van het cultureel aanbod.
Voor meer informatie, zie www.cubahof.nl