Luizenprotocol obs Stedeke
 

Dit protocol is gemaakt om de kans op hoofdluisbesmetting op onze school zo klein mogelijk te maken. De aanpak van het luizenprobleem bij een kind vraagt van alle betrokkenen veel inspanning, met name van de ouders/verzorgers van het kind. Door als school en ouders samen te werken houden we het probleem zo klein mogelijk. Iedereen heeft hierin zijn eigen verantwoordelijkheid. Dit protocol bevat de aanpak op hoofdlijnen.

Controles
Na iedere vakantie worden alle leerlingen op luizen gecontroleerd. Dit gebeurt op de maandagochtend door een groep hulpouders. Deze groep wordt gecoördineerd door een contactouder en schoolcoördinator (leerkracht). De contactouder zorgt voor een verdeling van de hulpouders over de groepen.
Wanneer bij een leerling luizen of verse neten worden geconstateerd, neemt de schoolcoördinator hierover contact op met de betreffende ouders, zodat zij hun kind gelijk kunnen behandelen. De leerkracht zorgt ervoor dat alle leerlingen een luizenzak hebben om hun jassen e.d. in op te bergen. Gymtassen en fruittassen hoeven niet in de luizenzak.
Leerlingen die op het moment van de controle afwezig zijn, worden op een later tijdstip door de eigen leerkracht gecontroleerd.
In de groep waar luizen zijn geconstateerd, volgt 2 weken later een hercontrole van alle leerlingen. Wanneer er dan geen luizen geconstateerd worden, kunnen de luizenzakken worden opgeruimd.

Klik hier voor meer informatie over hoofdluis.